Sverige behöver en ny alkoholpolitik

Måttlig konsumtion av alkohol, tobak och spel bidrar till många människors välbefinnande. Folkhälsopolitiken ska därför inte begränsa konsumtionsmöjligheterna mer än till den nivå där samhällets kostnader för konsumtionen överstiger individernas värdering av densamma, menar författaren till en ny ESO-rapport.

– Eftersom många upplever alkohol, tobak och spel som någonting positivt ska konsumtionen inte förbjudas eller inskränkas allt för mycket. Om staten begränsar konsumtionen för mycket slösar man med samhällets resurser, menar David Sundén, författare till rapporten som publiceras i dag.
I den nya rapporten till ESO, Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel, granskar David Sundén den samhällsekonomiska effektiviteten i de åtgärder som i dag används för att styra konsumtionen av alkohol, tobak och spel.
Författaren visar att tobakspolitiken varit framgångsrik i att minska rökningen, medan alkoholpolitiken inte varit lika lyckosam med att minska alkoholkonsumtionen. För att öka alkoholpolitikens effektivitet menar författaren att det behövs en omfattande översyn av regleringarna på alkoholmarknaden. Även de politiska målen för alkohol, tobak och spel bör revideras så att de tar hänsyn till att det finns positiva värden av konsumtionen.

– Systembolagets ensamrätt och alkoholskatten har i dagsläget bara begränsade möjligheter att minska konsumtionen ytterligare. Därför behöver politiken på området en ordentlig översyn – samtidigt som stöd och information till dem som vill minska sin konsumtion eller helt sluta måste öka, säger David Sundén.
För frågor om rapporten kontakta David Sundén, tel. 072-323 36 99.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel.
08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.