Tydligare statlig styrning behövs när sjukvård kontrakteras ut

I takt med att vård kontrakteras ut behöver samverkan mellan sjukhus och fristående vårdgivare öka. För att möta nya behov bör även anställningsformerna i sjukvården ses över. Det menar Clas Rehnberg i den nya rapporten till ESO, ”Vem vårdar bäst?”, som publiceras i dag.

– Inslaget av utkontraktering av vård utanför sjukhusen ökar och det ställer krav på effektiva kontraktslösningar. Här finns nyttiga lärdomar att dra från andra länder, konstaterar Clas Rehnberg.

I den nya rapporten till ESO jämför författaren den svenska sjukhusstrukturen med den i andra länder i Europa. Sverige visar goda medicinska resultat, men det finns tecken på bristande produktivitet vid svenska sjukhus. Rehnberg pekar även på problem med tillgänglighet till vård under icke-kontorstid och hög belastning på sjukhusens akutmottagningar. En ökad flexibilitet i anställningskontrakten kan vara ett sätt att bättre ta tillvara humankapitalet i svensk sjukvård.

– Genom regleringar och ökade incitament skulle läkare som är anställda utanför sjukhusen kunna medverka i exempelvis jourverksamhet vid sjukhusens akutmottagningar. Det finns goda exempel på det internationellt, säger Clas Rehnberg.

I jämförelsen framkommer även skillnader i vilket ansvar staten har för exempelvis fortbildning och specialisering av läkarkåren samt för investeringar inom sjukhussektorn. Rehnberg förslår att statens ansvar för hälso- och sjukvården förtydligas.

– Det handlar inte om att staten ska ta över driften av sjukhus, men statens ansvar för styrning och uppföljning borde öka, säger Clas Rehnberg.

För frågor om rapporten kontakta Clas Rehnberg, tel. 070–618 63 21. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.