Mångfald bland företag skapar mångfald av jobb

Vilken företagsstorlek som är mest fördelaktig varierar mellan företag, branscher och tidsperioder, och det är väldigt svårt att identifiera vilka branscher och företag som kommer att växa i framtiden. Exempelvis har den tekniska utvecklingen inneburit att stora tillverkningsföretag kunnat utlokalisera delar av sina verksamheter till mindre specialistföretag, vilket inneburit att fler har anställts i små och medelstora företag.

I rapporten ”2013:3 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990-2009”, visar forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson att det skett en mycket stor omsättning av jobb i det svenska näringslivet under de senaste decennierna. De största förändringarna har skett bland de små företagen. Men det betyder inte att det är bland småföretagen som framtidens jobb skapas. Det är därför inte heller motiverat med särskilda åtgärder och stöd riktade till dessa företag.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.

För frågor om rapporten kontakta författaren Fredrik Heyman, tel. 073-3308248, Pehr-Johan Norbäck, tel. 073-5743379, eller Lars Persson, tel. 073-9099045.