Ytterst få utnyttjar möjlighet att jämna ut pensionsinkomster mellan makar

Bara omkring en halv procent av alla gifta kvinnor tar emot pensionsrätter från sin make inom premiepensionen. Däremot väljer fler personer att teckna efterlevandeskydd och på så sätt jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar. Det visar en ny ESO-rapport som presenteras i dag.

-En viktig anledning till att många inte överför pensionsrätter eller väljer efterlevandeskydd verkar vara att de saknar information och kunskap om valen, säger Jenny Säve-Söderbergh, docent vid Institutet för social forskning (SOFI) och författare till rapporten.
Att överföra pensionsrätter till sin maka eller make och att teckna efterlevandeskydd är två val som kan göras inom premiepensionen och som kan leda till mer jämställda pensioner mellan makar. Men båda kräver ett aktivt val.
I den nya rapporten till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) framgår att få personer utnyttjar dessa möjligheter och att det företrädesvis är personer med relativt hög inkomst som aktivt gör valen. Författaren menar att informationen om dessa valmöjligheter behöver förbättras och tydligare utgå från beteendeekonomisk forskning.

– Mest betydelse för att åstadkomma mer jämställda pensioner skulle förstås vara om könsskillnader i utbildningsval, yrkesval och arbetstidsval minskade. Men givet att det ändå finns valmöjligheter inom pensionssystemet som kan bidra till mer jämställda pensioner är det
viktigt att få dessa att fungera mer effektivt, säger Jenny Säve-Söderbergh.

Rapporten Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner publiceras i dag.

För frågor och mer information om rapporten kontakta Jenny Säve-Söderbergh 076-1411312.
För information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80 eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.