ESO:s samtal om klimatpolitiken

– Forskningen kan inte säga om vi klarar målen. Det är upp till genomförandet i samhället. Men det finns mycket vi kan göra för att peka ut riktningen mot 2 grader eller 1,5 grader, sa Markku Rummukainen, klimatrådgivare på SMHI och IPCC Focal Point, på ESO:s seminarium om klimatpolitiken den 27 november.

Seminariet samlade forskare och praktiker för att samtala om möjligheten att nå det klimatpolitiska målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Under seminariet diskuterades tekniska möjligheter att minska utsläppen till atmosfären, dels genom inlagring, dels genom alternativa drivmedel i transporter framförallt flyg och lastbil. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, menade att okunskapen om möjligheterna i miljöfrågan är farligare än okunskapen om klimatförändringarna.

– Det är möjligt att skapa ett fossilfritt Sverige och en fossilfri värld med välstånd och välfärd i behåll, menar Svante Axelsson.

Eva Halland projektledare för CO2-inlagring på Norska Oljedirektoratet talade om hur man arbetar med kolinlagring i Norge sedan över tjugo år tillbaka och uttryckte förhoppning om ett större samarbete mellan Sverige och Norge.

Anders Grauers, docent i el- och hybridfordonssystem vid Chalmers tekniska högskola och verksam vid Electromobility Centre, menade att eldrift är en bra lösning för de flesta vägfordon.

– Vi har den teknik vi behöver, den finns i produktion och industrin har introducerat den. Eldrift har visat sig ha bättre prestanda än förbränningsmotorer och driftskostnaden är lägre, framhöll Anders Grauers.

Avslutningsvis diskuterade Markku Rummukainen tillsammans med Magnus Ek (C), Maria Malmer Stenergard (M) och Marlene Burwick (S) vikten av att ha en långsiktighet i politiken och av att vara överens om vägen framåt. Det råder stor enighet i riksdagen om att de ambitiösa klimatmålen ska nås, men det finns skillnader i hur vägen framåt ska se ut.

– Jag hoppas att alla vi i riksdagen, oavsett om vi sitter i regeringen eller inte, kan komma in på verkstadsfrågorna. Nu har vi satt målen, nu gäller det att det blir verkstad av det här, sa Magnus Ek (C).

Samtalet leddes av Lars Hultkrantz, ledamot i ESO:s styrelse.

Hela seminariet och en lista över samtliga paneldeltagare går att se här.