Grannskapet påverkar integrationen och individers livschanser

En ny ESO-rapport visar att grannskapet där personer med utländsk bakgrund växer upp påverkar integrationen. Även barn som är födda och uppvuxna i Sverige får sämre möjligheter i framtiden till följd av socioekonomiska egenskaper i området. Men det kan vara bra att vara omgiven av personer med liknande ursprung, givet att omgivningen ger positiva förebilder.

– Ökad segregation och negativ utveckling i många områden innebär behov av kunskap om både orsaker och konsekvenser. Internationell forskning om grannskapseffekter är omfattande, men det finns begränsad kunskap om grannskapets betydelse utifrån svenska förhållanden, säger Martin Andersson, en av författarna till rapporten.

I ESO-rapporten Goda grannar undersöker Martin Andersson, Johan P Larsson och Özge Öner sambanden mellan grannskapet och förutsättningarna för integration. Rapporten visar att närområdets egenskaper under uppväxten har betydelse för individens livschanser när det gäller utbildningsnivå och självförsörjning genom arbete. Att växa upp omgiven av personer med liknande ursprung kan vara positivt för individens möjligheter i framtiden om självförsörjningsgraden i området är hög. Resultaten ligger i linje med internationell forskning om s.k. grannskapseffekter och förklaras bl.a. av goda förebilder, sociala nätverk samt kunskaper om arbetsmarknaden och normer. Om man däremot bor i ett område där få jobbar och utanförskapet är stort, kan negativa spiraler upprätthålla områdets svaga socioekonomiska status.

– Det finns inte något enskilt ”Alexanderhugg” som kan hantera och lösa negativa konsekvenser av socioekonomisk segregation. Vi menar att det behövs både insatser direkt i områden där det finns socioekonomiska utmaningar och åtgärder som påverkar orsakerna till problemen, säger Martin Andersson.

Ökad segregation och utanförskap innebär stora utmaningar för politiken. Om grannskapseffekter medför att problem överförs mellan generationer, riskerar segregationens konsekvenser att bli bestående.

ESO-rapporten publiceras idag och ett seminarium anordnas som det går att ta del av i efterhand via expertgruppens webbplats. Hur betydelsefullt är grannskapet för integrationen? – ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

För frågor och mer information, kontakta Martin Andersson tel. 0733–67 38 67eller kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.