Hela samhället måste försvåra för organiserad brottslighet

Skjutningar och sprängningar har blivit vardagsmat i Sverige. Nu krävs åtgärder som minskar den organiserade brottslighetens handlingsutrymme, exempelvis särskilda insatser riktade mot den kriminella ekonomin.

Nyckeln till att komma åt den organserade brottsligheten är att göra det svårt för brottslingarna att organisera sig. Det menar Hernan Mondani och Amir Rostami i en ny rapport till ESO, Kriminella på kartan, där de studerat brottsutvecklingen i Sverige 2011–16 med särskilt fokus på den geografiska dimensionen av den organiserade brottsligheten.

– Organiserad brottslighet förekommer i hela landet, men det finns skillnader i spridningen av olika miljöer. Motorcykelgäng har till exempel en stor och jämn spridning medan maffialiknande organisationer i princip bara förekommer i Göteborg och Stockholm, berättar Hernan Mondani.

Brottsligheten varierar även inom kommuner. Oftast har de kommuner som har socialt utsatta områden högre brottslighet per capita i de utsatta områdena än i de områden som inte räknas som utsatta. Men det finns några kommuner som sticker ut.

– Exempelvis i Botkyrka och Södertälje kan man se stora spridningseffekter även utanför de utsatta områdena. Här har man också haft organiserad brottslighet under lång tid. Om samhället inte försvårar för den organiserade brottsligheten så tende-rar den att sprida sig till nya områden och arenor, menar Amir Rostami.

För att komma åt problemet menar författarna att den organiserade brottsligheten måste angripas på bred front genom fler träffsäkra och koordinerade åtgärder. Ökade polisiära insatser måste kombineras med myndighetssamverkan för att minska både våldsbrott och ekonomisk brottslighet.

Seminariet går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida.

För frågor och mer information, kontakta någon av författarna tel. 08–402 12 00 eller kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.