Institutet för framtidsstudier ordnar ett webbinarium tillsammans med ESO om etiska avvägningar i pandemitider

Tidigare i vår publicerade ESO antologin ”I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner”. I ett av kapitlen, Etiska avvägningar i pandemitider, diskuterar författarna Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och Folke Tersman hur rena faktaunderlag visserligen är centrala för att fatta bra beslut men hur det också krävs ett systematiskt sätt att sortera och analysera de etiska avvägningar som faktaunderlaget ger upphov till. Etiska frågor har ställts på sin spets under pandemin då till exempel minskad smittspridning har ställts mot inskränkt frihet och isolering, liv har ställts mot liv och räddade liv ställts mot ekonomisk nedgång och arbetslöshet.

Vid ett kommande webbinarium, arrangerat av Institutet för framtidsstudier (IFFS) tillsammans med ESO, uppmärksammas dessa frågor och särskilt det förslag om att inrätta ett etiskt råd vid Folkhälsomyndigheten som kapitlet i antologin mynnar ut i. Förutom författarna själva deltar Göran Collste (Statens medicinsk-etiska råd), Maja Fjæstad (Socialdepartementet) och Anders Tegnell (Folkhälsomyndigheten).

För mer information om webbinariet som äger rum tisdag 25 maj kl. 15.30-16.30, och om hur du anmäler dig:

Behöver Folkhälsomyndigheten ett etikråd? – Etiska avvägningar i pandemitider | Institutet för Framtidsstudier |