Kommunernas markhantering begränsar bostadsmarknadens effektivitet

Stora delar av den mark som kan användas för bostadsproduktion ägs av kommunerna. I drygt en tiondel av kommunerna ägs all mark som är aktuell för bostadsbyggande av kommunen, och drygt 75 procent av kommunerna äger delar av de områden som kan eller ska bebyggas. Hur kommunerna hanterar sina markområden är därför en central bostadspolitisk fråga.

I rapporten ”2013:1 Bäste herre på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar”, presenterar Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind förslag för att förbättra kommunernas marköverlåtelser – s.k. markanvisningar – till byggherrarna.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, e-post: order.fritzes@nj.se eller via hemsidan: www.fritzes.se.

Läs hela pressmeddelandet.

För frågor om rapporten kontakta författarna Hans Lind, tel. 08-790 73 65, Thomas Kalbro,tel. 08-790 86 15 eller Carl Caesar, tel. 08-790 86 11.