Nobelpris till ”nudging”

I år ges Sveriges Riksbanks ekonomipris till Alfred Nobels minne till Richard H. Thaler vid University of Chicago. Han får priset för sina bidrag till beteendeekonomi. Genom att undersöka konsekvenserna av begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll har Thaler visat hur mänskliga karaktärsdrag styr såväl individuella beslut som utfall på marknader. I sin tillämpade forskning visar Thaler hur puffar eller nudges, ett begrepp han själv myntat, kan hjälpa människor till bättre självkontroll exempelvis i sitt pensionssparande.
I ESO-rapporten ”När det rätta blir det lätta” (2016:7) visar Francisca Ramsberg hur nudging, eller beteendeinsatser, kan användas som en policyåtgärd. Hon diskuterar också möjligheten att systematiskt använda beteendeinsatser i Sverige och kommer fram till att detta är något som bör prövas.
Läs hela rapporten: 2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”