Nyhetsbrev från ESO

Bild på två skorstenar som det kommer rök ur. Bakgrunden är en karta på EU.

ESO bjuder in till seminarieserie om EU:s klimatpaket Fit for 55 i vår

Förra sommaren föreslog EU-kommissionen omfattande klimat- och energipolitiska åtgärder i paketet ”Fit for 55” (FF55). Syftet med FF55 är att uppfylla den nya klimatlagen och minska unionens utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990. Om förslagen går igenom kommer stora omställningar krävas i många sektorer i Sverige.

För att öka kunskapen om förslagen i FF55 och diskutera hur de påverkar Sverige ordnar ESO en serie med tre seminarier, där varje seminarium fokuserar på ett av de viktigare förslagen i paketet.

  • Handel med utsläppsrätter (EU ETS) och utsläpp från icke-handlande sektorn (ESR) – 24 mars
  • Gränsjusteringsmekanism/”koldioxidtull” (CBAM) – 6 april
  • Markanvändning, förändrad markanvändning och skog (LULUCF) – 21 april

Seminarierna äger rum i Regeringskansliets lokaler i Stockholm dit vi åter välkomnar publik på plats. Seminarierna kommer även att webbsändas.

Inbjudan och mer information kommer inom kort. Håll gärna utkik på vår hemsida!

ESO-rapporten ”Upp till bevis” väcker debatt

I Ekonomisk Debatt 1/2022 har Martin Hällsten skrivit ett inlägg med rubriken ”Skev diskussion om politiserad forskning i ESO-rapport”. Inlägget refererar till ESO-rapporten ”Upp till bevis”, skriven av Pathric Hägglund och Per Johansson. Rapportförfattarna har också skrivit en replik i samma nummer.

Förnyad aktualitet: ESO-rapport och seminarium om försvaret

Du vet väl att du kan ladda ned tidigare ESO-rapporter och titta på ESO:s seminarier i efterhand via vår hemsida? Du kan bland annat ta del av det seminarium vi arrangerade i slutet av 2019 där en ny ESO-rapport om försvarets materielförsörjning diskuterades under rubriken ”Kan vi få ut mer av pengarna?”. En fråga som i högsta grad är aktuell mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina och det därmed förändrade säkerhetsläget.

ESO tar emot projektansökningar!

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här. Du kan också vända dig till ESO-kansliet  för att få mer information.

Vi ser fram emot att ses på kommande seminarier!

Hälsningar, ESO

Bild på snödroppar