Nyhetsbrev från ESO

Bild på en backspegel från en bil.

Ny rapport från ESO ”Bakåtblick på vägen fram”

I går publicerade ESO en ny rapport om svensk arbetsmarknad av Lars Behrenz och Jonas Månsson. I rapporten kartlägger författarna, med hjälp av olika datakällor och över en längre tid, hur vägen in på arbetsmarknaden sett ut för personer födda 1979, med syftet att ge förslag som ska underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Här kan du se en film där Lars Behrenz presenterar rapporten och du kan också läsa rapporten här.

Håll utkik efter kommande ESO-rapport!

Den 12:e september publiceras en rapport av Andreas Bergh och Agneta Kruse. Författarna analyserar i rapporten socialförsäkringarna och äldreomsorgen och kommer med policyförslag som syftar till att göra dessa delar av välfärdssystemen mer i takt med tiden. Håll utkik på ESO:s hemsida för mer information!

EU:s föreslagna klimatpaket Fit for 55 är nu uppe för förhandling

ESO har under våren genomfört en seminarieserie om EU:s klimatpaket Fit for 55. Den 8 juni behandlades klimatpaketet av Europaparlamentet och – lite överraskande – röstades delar av paketet ner och fick gå tillbaka till utskottet. Det återstår att se vad kommande förhandlingar resulterar i, och i förlängningen vad implikationerna blir för svensk klimatpolitik. Fortsättning följer, men ta gärna del av vår seminarieserie i tre delar som ger information om vilka frågor som är uppe på bordet i klimatpaketet. Du kan se dem i efterhand här.

Nya ESO-projekt att se fram emot

Ett antal nya ESO-projektet har nyligen startat med sinsemellan olika fokus. I ett projekt tar Sten Widmalm och Thomas Persson utgångspunkt i ett fundament för demokratin – yttrandefriheten – och kommer studera förekomsten av självcensur hos svenskar.

I ett annat projekt behandlas svensk elförsörjning. Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner kommer där undersöka utrikeshandeln med el och hur energipolitiken bör utformas.

I ett ytterligare projekt kommer Carina Mood och Jan O. Jonsson studera skolprestationer och utbildningsval hos de som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund.

ESO tar emot spontana projektförslag!

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas.

Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här. Du kan också vända dig till ESO-kansliet för att få mer information.

Glad sommar önskar ESO!
Bild på en sommaräng med blommor