Nyhetsbrev från ESO

Skuggor av människor framför ett blå gult plank

Foto: kollage med bilder av Andrey Popov från iStock och Tina Hartung från Unsplash.

Kommande seminarium om migration, återvändande och återuppbyggnad i spåren av Ukrainakriget

Den 25 november arrangerar ESO tillsammans med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ett seminarium på temat Migration, återvändande och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina. Seminariet anordnas mot bakgrund av att Sverige tar över som ordförande i EU:s ministerråd den 1 januari 2023. Frågor som kommer beröras är hur många ukrainare som kan komma att lämna Ukraina och stanna i Sverige och EU, samt vad detta kan innebära för EU:s gemensamma hantering av migranter i behov av skydd. Ytterligare frågor rör återuppbyggnad och därmed EU:s och Sveriges roll i att möjliggöra för Ukraina att med bistånd och annat stöd bygga upp landet i framtiden. Medverkar gör bland annat Tobias Thyberg, ambassadör vid Sveriges ambassad i Kiev.

Seminariet är fullbokat. För att skriva upp dig på väntelista, vänligen kontakta: ju.delmi@regeringskansliet.se. Seminariet webbsänds här.

Nytt ESO-projekt

En antologi om den svenska forskningspolitiken

Det forskningspolitiska målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Hösten 2024 förväntas regeringen fatta beslut om nästa forskningspolitiska proposition. Men hur skapas de bästa förutsättningarna för samhällsnyttig forskning? Hur ser villkoren för en forskarkarriär ut? Äventyrar social media, hot och tystnadskultur den fria forskningen? Och hur påverkas samhällsvetenskaplig forskning av den strängare etikprövningslagen? Dessa och andra frågor vill ESO i relativt korta, personliga reflektioner och välgrundade akademiska inlägg, få belysta i en antologi med målsättningen att bidra med kunskap till den kommande forskningspropositionen. Skribenter kommer att bjudas in personligen.

Panelsamtal i samband med ESO-rapport om balansen mellan Riksbanken och Finansen

Den 27 oktober anordnade tankesmedjan Fores ett panelsamtal baserat på den ESO-rapport som publicerades tidigare i höstas om rollfördelningen och samspelet mellan finans- och penningpolitik. Rapporten är skriven av Anna Seim, Lars Calmfors och John Hassler, där de två senare också deltog vid Fores seminarium. I panelen medverkade vice riksbankchef Per Jansson och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet samt Håkan Hellstrand, ekonom LO. Seminariet går att ta del av på Fores webbplats.

ESO på utflykt

Den 11 november medverkar ESO på den nationella konferensen i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Målet med konferensen är att göra det möjligt för forskare inom nationalekonomi i Sverige att träffas regelbundet. Arrangör i år är Nationalekonomiska föreningen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm (NATIONELLA KONFERENSEN 2022 | Nationalekonomiska Föreningen). Om du är där – kom gärna förbi vårt bokbord och prata med oss!

ESO tar emot spontana projektförslag!

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här. Du kan också vända dig till ESO-kansliet för att få mer information.

Vi på ESO önskar dig en fin allhelgonahelg!

Bild med vämelhus

Bild: pixels.com