Nyhetsbrev från ESO

Bilder på deltagarna från ESO-seminarium 240304

Bild: Egen bild.

Den samhällsvetenskapliga forskningens samhällsnytta kan öka

Den 4:e mars publicerades I samhällets tjänst? En ESO-antologi om villkoren för forskning och samverkan (ESO 2024:2). Motivet till antologin, som innehåller både personliga och allmänna perspektiv på den samhällsvetenskapliga forskningen i Sverige, är regeringens kommande forskningsproposition. Huvudtemat är den samhällsvetenskapliga forskningens samhällsnytta: hur den kan öka och hur framtidens forskningspolitik kan uppmuntra samverkan mellan akademi och samhälle.

Samma dag ordnades ett seminarium där tre av kapitelförfattarna, Annelie Roswall Ljunggren, Mats Benner och Lars Hultkrantz, presenterade sina respektive kapitel. Sofia Lundberg och Lars Lewin kommenterade och Jonas Eliasson, vice ordförande i ESO:s styrelse, modererade.

Under parollen att vara ”en brygga mellan forskning och politik” ligger ESO:s kärnuppdrag i att stötta och underlätta forskningens möjligheter att informera den praktiska politiken. Mats Benner betonade i sin presentation att det också finns en stor efterfrågan på samhällsvetenskaplig forskning.

– Det finns ett antal komplexa samhällsutmaningar som ropar efter en begriplig, förståelig, produktiv och engagerad samhällsvetenskap, sa Mats Benner.

Annelie Roswall Ljunggren berättade om det som hon uppfattar som olika logiker i akademi och politik och som försvårar samverkan: att politiken inte alla gånger uppfattar forskningen som tillräckligt relevant för de problem som politiken har att brottas med. Men ibland finns även rent praktiska problem för akademi och politik att mötas.

– Det saknas, tycker jag, gemensamma arenor för att hitta ett riktigt utbyte mellan forskning och politik, menade Annelie Roswall Ljunggren.

Antologin, som går att ladda ned i sin helhet via ESO:s webbplats, består av ett inledande kapitel och nio fristående bidrag, där övriga kapitelförfattare är Anna Dreber Almenberg, Eva Forslund, Magnus Henrekson, Randi Hjalmarsson, Magnus Johannesson, Anna Lund, Astri Muren, Bo Rothstein och Sylvia Schwaag Serger. Redaktörer är Jonas Eliasson och Maria Vredin.

Seminariet går att ta del av här. Läs också ESO:s DN-debattartikel som publicerades den 4 mars.

Nu finns det möjlighet att söka praktik hos ESO!

Om du är intresserad av samhällsfrågor och offentlig ekonomi, studerar på kandidat- eller masternivå och har praktik som del av din utbildning, kan du göra praktik på ESO under höstterminen 2024. Som praktikant får du läsa och kommentera rapportutkast, skriva underlag, ta fram förslag på författare/forskare för kvalificerad analys, göra mediebevakning samt arbeta med ESO:s digitala kanaler. Låter det intressant eller känner du någon som kan vara intresserad? Tveka inte att söka! Sista ansökningsdag är 31 mars. Mer information hittar du här.

Lär känna Marie Torstensson Levander – ny ledamot i ESO:s styrelse

Bild på Marie Torstensson Levander
Vid årsskiftet tillträdde Marie som ny ledamot i ESO:s styrelse. Marie är professor i Hälsa och Samhälle vid Malmö universitet. Hon har tidigare jobbat på Stockholms universitet, Polishögskolan, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Bäst trivs hon på sitt sommarställe i Söderhamns skärgård.

Vad var det som lockade dig att tacka ja till att sitta i ESO:s styrelse?

Jag har jobbat mycket med att sprida forskning ut i samhället och till politiker, och tycker det är väldigt viktigt. Eftersom ESO jobbar med just det kändes det naturligt att tacka ja till uppdraget.

Finns det någon specifik fråga du hoppas ESO kommer att ta upp i en framtida rapport?

Jag pratar nu i egen sak eftersom jag forskar om brottslighet, men just frågan om hur brott ska kunna förebyggas utifrån en mer kunskapsgrundad ansats än idag är något som jag skulle vilja se en rapport om.

Du forskar om kriminologi. Vad fick dig intresserad av just de frågorna?

Jag forskar om brottslighetens orsaker eftersom det är den stora frågan inom kriminologi. Om man ska påverka brottsligheten behöver man fråga sig vad den beror på, inte bara vad man ska göra när brotten väl har skett. Det finns visserligen forskning om vilka faktorer som korrelerar med brottslighet, men dåligt med kunskap om orsaksmekanismerna, det vill säga vad som får individen att fatta beslutet att begå brott i en viss situation.

Bland alla serier, filmer och böcker som skildrar kriminalitet, har du någon favorit?

Jag läser väldigt mycket deckare och ser många kriminalserier, framför allt brittiska. Jag har just sett om alla avsnitt i Bron.

Bild på påsklilja

ESO önskar trevlig påsk – kanske med läsning av både påskekrim och ESO-rapporter!