Nyhetsbrev från ESO

Bild på Karolina Ekholm

ESO:s nya ordförande Karolina Ekholm har ordet

Jag är mycket glad och hedrad över att få ta över efter Hans Lindblad som ordförande i ESO:s styrelse. Det ska bli ett sant nöje att få samarbeta med den övriga styrelsen och kansliet för att vårda och vidareutveckla ESO:s ställning som trovärdig producent av oberoende och kvalificerade analyser av aktuella samhällsproblem.

Jag har i hela mitt yrkesliv varit en stor konsument av ESO:s rapporter och seminarier. Det har jag varit när jag haft helt akademiska positioner – som nu när jag är professor vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet – och när jag jobbat aktivt med ekonomisk politik på först Riksbanken och sedan Finansdepartementet. ESO:s rapporter, när de är som bäst, tillhandahåller heltäckande analyser av policyrelevanta frågeställningar. De är nödvändig läsning för alla som är intresserade av en seriös genomlysning av de samhällsekonomiska problem som beslutsfattare behöver tackla.

Som jag ser det vilar ESO:s trovärdighet på två ben: ett oberoende förhållningssätt och förmågan att kvalitetssäkra rapporter. Oberoendet innebär att det är författarna själva som står för slutsatserna i ESO:s rapporter. Kvalitetssäkring av rapporter innebär processer där författarnas analys och argumentation granskas ordentligt före beslut om eventuell publicering. En utmaning för verksamheten är att säkerställa att det oberoende förhållningssättet inte leder till en bristfällig kvalitetsgranskning samtidigt som kvalitetsgranskningen inte leder till en kränkning av författarnas rätt att självständigt dra slutsatser av analysen.

Coronakrisen har medfört att ESO:s seminarier uteslutande har skett online sedan i våras. De har annars fungerat som en naturlig mötesplats för personer som är intresserade av samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Det är nog många med mig som saknar möjligheten att mingla över en kopp kaffe med intresserade forskare, politiker och tjänstemän från olika myndigheter i samband med ESO:s seminarier. Förhoppningsvis kommer den pågående vaccineringen mot covid-19 leda till att vi inom en någorlunda snar framtid kan återgå till att arrangera seminarier med fysiskt deltagande – men förstås också möjligheten att ta del av dem digitalt. Det är något att se fram emot i dessa dystra pandemitider!
/Karolina

Karolina berättar mer om arbetet med ESO

Webbinarium om vägval i transportpolitiken

Bild som föreställer ett järnvägskors

Den 12 februari ordnade ESO ett webbsänt samtal om transportpolitikens långsiktiga mål baserat på Trafikverkets inriktningsunderlag, som är vägledande för regeringens infrastrukturproposition som kommer i april. Under samtalet diskuterades balansen mellan underhåll av befintlig infrastruktur och nya investeringar, samt hur Sveriges transporter ska kunna ställas om till fossilfritt år 2045.
Se webbinariet i efterhand här.
Läs en sammanfattning om webbinariet här.

Pågående projekt: antalogi om coronapandemin

Bild på ett coronavirus

ESO:s styrelse fattade förra året beslut om att låta ta fram en antologi som belyser ett antal frågor som har aktualiserats i samband med coronapandemin. Genom att låta författare från olika discipliner ge sin bild av effekterna och vad de ser för handlingsalternativ vill ESO bidra med bredare kunskap kring hur olika områden har påverkats och hur det fortsatta arbetet framåt bör se ut. I samband med detta anordnade ESO under januari ett möte för att möjliggöra för författarna att diskutera sina bidrag sinsemellan i ett opponeringsformat där olika synsätt och infallsvinklar kunde utbytas. Information om publiceringstidpunkt kommer i nästa nyhetsbrev.

Nya praktikanter på ESO-kansliet

Vi vill passa på att välkomna våra nya praktikanter Hanna Nyberg och Susanna Allstrin som kommer att arbeta hos ESO fram till sommaren. Hanna har studerat Politicies kandidatprogram vid Lunds universitet och ser speciellt fram emot att få jobba med förvaltningspolitiska frågor på ESO. Susanna studerar sin sista termin på masterprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet och har valt att lägga sin praktik på ESO då hon tycker att det är intressant att arbeta inom områden där forskning och politik möts.