2012:4 Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 rules

Vid skattereformen 1991 införde Sverige en tudelad inkomstbeskattning där inkomster från kapital beskattas annorlunda än inkomster av arbete och transfereringar. Beskattningsmodellen kombinerar progressiv beskattning av arbets- och transfereringsinkomster med en relativt låg proportionell skatt på kapitalinkomster. Denna modell har flera fördelar, men medför också potentiella problem. Akilleshälen är beskattning av fåmansföretag där ägarna i viss mån kan välja hur inkomsten fördelas mellan egen lön och vinst. Möjligheten för företagarna att klassificera sina inkomster regleras av 3:12-reglerna. Hur dessa regler bäst kan utformas har debatterats sedan skattereformen. År 2006 ökades möjligheten att ta ut en större del av inkomsten som kapitalinkomst. Syftet var bl.a. att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap.

Läs sammanfattningen eller English summary.
Läs pressmeddelandet och seminarieinbjudan.

Läs författarnas egen debattartikel.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

dagensarena.se Ökade möjligheter till vinstutdelning har bara gynnat män
Fokus Tragiskt paragrafdrama
Svenskt Näringsliv Lyckad skattereform hotad