2013:3 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Författarna visar att det skett en mycket stor omsättning av jobb i det svenska näringslivet under de senaste decennierna. De största förändringarna har skett bland de små företagen. Men det betyder inte att det är bland småföretagen som framtidens jobb skapas. Det är därför inte heller motiverat med särskilda åtgärder och stöd riktade till dessa företag.

Författare till rapporten är forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. 

Läs sammanfattningen eller English summary.

Läs pressmeddelande.

Läs författarnas debattartikel.

Ladda ner rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

Kristianstadsbladet.se Petter Birgersson: God tillväxt – men var är kvinnorna?
Svenskt Näringsliv Svenskt Näringslivs program i Almedalen 2014
GöteborgsPosten: ”Regelverk mot korruptionen”
Norran:”En värld där ryggar klias”
Radio Sweden - Radio Romano Cine firmi chi den maj but bucha
Sveriges Radio Att gynna småföretag kan hämma storföretag
Elinstallatören Onödigt med stöd till småföretagare – mångfald ger jobb