2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Frågan är vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I denna ESO-antologi undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som kan fungera för att förbättra skolans likvärdighet.

I ett inledande kapitel ges en kort sammanfattning av antologin. I kapitel två problematiserar Robert Erikson begreppet likvärdighet: hur det tolkas och mäts i dag. Kapitlen tre och fyra tar ett mer övergripande grepp på frågan om vilka samband man kan se mellan å ena sidan olika skolkarakteristika respektive skolpolitiska åtgärder och, å andra sidan, likvärdighet. Jan O. Jonsson och Georg Treuter analyserar vilken roll skolans egenskaper spelar för några olika likvärdighetsmått. Mikael Lindahl presenterar slutsatser från en rad experimentella och kvasiexperimentella studier som belyser effekter av skolpolitiska åtgärder på likvärdigheten.

I antologin finns två kapitel som särskilt betonar professionens roll och implementeringen av olika åtgärder för att förbättra undervisningen och likvärdigheten. Kapitel fem av de danska forskarna Camilla Brørup Dyssegaard och Niels Egelund beskriver hur implementeringen av forskningsbaserade åtgärder kan främjas i skolan. I kapitel sex fokuserar norska forskaren Sigrun K. Ertesvåg på betydelsen av lärarens ledarskap.

De två sista kapitlen i antologin tar upp frågor kring elevers skol- och utbildningsval. I kapitel sju studerar Anders Stenberg studie- och yrkesvägledningens funktion och betydelse för individens utbildningsval. Slutligen, i kapitel åtta, undersöker Anders Böhlmark om, och på vilket sätt, förslaget om lottning av skolplatser till populära friskolor som presenterades av Skolkommissionen 2017 skulle kunna förbättra skolans likvärdighet.

Hur ska skolans likvärdighet öka?

Varför är den här ESO-rapporten angelägen?

Vilket är rapportens viktigaste budskap?

Läs inledning och sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Fokus Blir skolan bättre om vinster förbjuds?
Skolporten Att vända en skola
Dagens arena Skolexperterna letar på fel ställe
Skolvärlden Ny rapport: Lottning väg till likvärdig skola