2019:5 Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken

Är det möjligt att minska vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 70 procent från 2010 till 2030? Den frågan besvarar Per Kågeson i den här rapporten. Hans beräkningar visar att målet inte är möjligt att nå med nuvarande styrmedel. Även i ett scenario med mycket goda förutsättningar, dvs. under antaganden om snabb elektrifiering, transport- och bränsleeffektiviseringar och ökad användning av biodrivmedel, kommer det vara svårt att nå längre än till, som mest, en knapp halvering av utsläppen. För att över huvud taget ha en chans att nå målet måste radikala åtgärder vidtas, t.ex. skattehöjningar av den storleksordningen att drivmedelspriserna vid pump fördubblas. Författaren ifrågasätter därför rimligheten i att ha ett så högt ställt politiskt mål för utsläppsminskningar i en enskild sektor av ekonomin. Ett mer realistiskt – men fortfarande ambitiöst – mål skulle vara att minska utsläppen med 45 procent till 2030. För att kompensera för ambitionssänkningen föreslår Kågeson att staten köper in och annullerar utsläppsrätter i en omfattning som motsvarar mellanskillnaden.

Per Kågeson är fil dr. i energi- och miljösystemanalys och författare till ett stort antal böcker, rapporter och artiklar, främst inom transportområdet. Innan sin pensionering var Kågeson adjungerad professor i miljösystemanalys på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på analys av styrmedels kostnadseffektivitet.

Här berättar författaren om rapporten.

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Nerikes allehanda Debatt ”Den akuta klimatkrisen” skymmer utblicken över verkligheten
Hallands Nyheter Mest symbolpolitik för Miljöpartiet i de nya klimatmålen
fPlus Forskarna: Så tvingar S och MP fram nya miljöskatter bakvägen
Mynewsdesk ​Vi bör klimatsatsa oss ur krisen
DN Debatt Replik ”Låt tillgång och efterfrågan styra vägavgifterna”
Ny Teknik Kågeson: 70-procentsmålet kommer att omformuleras
Uppsala Nya Tidning Dubblat bensinpris är ingen framkomlig väg
Motorbranchen Kan koldioxidmålet uppnås?
Dagens infrastruktur Riksdagens beslut att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 är löjeväckande enligt miljödebattör
Tidningen Syre ”Fördubblat bensinpris krävs för att nå klimatmål”
Transportföretagen Vetenskapligt stöd för moderaternas förslag att sänka drivmedelsskatten
Syre Regeringens bensinskattehöjning är ett hån
Transportarbetaren ”Transportsektorn har långt kvar till klimatmålet”
Dagens Samhälle Det är utsläppen vi ska jaga – inte bilisterna
auto motor & sport Alrik Söderlind: Regeringens mål är en brutal nedskärning av Sveriges transportsystem
Barometern Dubbla gröna budskap
Ekonomifakta Diesel bakom minskade utsläpp
Svenska Dagbladet ”Sänkt bensinskatt missar målet helt och hållet”
DN Ledare Vår viktigaste insats för klimatet är att samarbeta
DN debatt (replik) Fem skäl för att avfärda Kågesons sänkta ambitioner
Dagens PS Forskare: Bensinpriset behöver fördubblas
fplus Klimatmålen: Fördubbling av diesel- och bensinpriset krävs
Veckans Affärer ”Riksdagens klimatmål kräver dubblat bensinpris”
Lantsbrukets Affärstidning Rapport: Klimatmål kräver dubblat dieselpris
Di TV (00:06:30) Ekonomistudion 17 juni 2019 – se hela programmet
Bytbil Forskare: Priset på drivmedel behöver fördubblas
DN debatt Dubblat bensinpris krävs för att nå riksdagens klimatmål
Aftonbladet Rapport: Klimatmål kräver dubblat bensinpris