2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar

Kommuner och regioner möter många utmaningar på det sociala området – utsatta barn, ungdomar på glid, arbetslösa, nyanlända och människor med psykisk ohälsa. De sociala problemen kan ofta upptäckas tidigt och den mest effektiva lösningen vore att förebygga problemen och därmed minska samhällets kostnader på sikt. Även om alla offentliga aktörer arbetar proaktivt, har bara ungefär hälften av alla kommuner och regioner gjort mer långsiktiga och sektorsöverskridande satsningar i så kallade sociala investeringar. I den här rapporten till ESO undersöker Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen hur sociala investeringar organiseras, motiveras, bedrivs och vilka utfall som förväntas. Och, framför allt, vilka hinder kommunerna och regionerna möter i arbetet. En slutsats från författarnas arbete med enkäter, intervjuer och fallstudier är att redovisnings- och budgeteringsprinciper för förebyggande och långsiktiga åtgärder måste bli tydligare. En annan är att statens intresse för sociala investeringar borde öka, givet att framgångsrika proaktiva åtgärder kan leda till lägre kostnader på sikt.

Anna Balkfors är folkhälsovetare och verksamhetsdoktorand med fokus på sociala investeringar vid Malmö universitet/Malmö stad. Anna har lång erfarenhet av kommunal och regional förvaltning och är för närvarande verksam i Malmö stad och ledamot i Jämlikhetskommissionen (Fi 2018:07).

Tomas Bokström har drivit utvecklingsarbete om sociala investeringar vid Sveriges Kommuner och Landsting 2012–17, ansvarar nu för uppbyggnaden av Social & Health Impact Center vid RISE Research Institutes of Sweden och ingår i flera internationella nätverk på området. Tomas är stats- och europavetare.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Tapio har de senaste åren lett flervetenskapliga forskningsprojekt med fokus på välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor.

Läs sammanfattning och English summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Dala-Demokraten Skillnaderna i livsvillkor ökar
Dagens Samhälle Tillsammans kan vi sluta de påverkbara hälsoklyftorna
Dagens samhälle Bädda för framtiden med sociala investeringar
Linked in Mötesplats Social Innovation
Dagens Samhälle Flera hinder i vägen för sociala investeringar
Katrineholms-Kuriren De bästa katastroferna är de som aldrig sker