2016:3 När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster

I rapporten analyseras vilka faktorer som påverkar var friskolor väljer att etablera sig.

Rapporten konstaterar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade – men också i invandrartäta områden. I kommuner som styrs av en vänstermajoritet etableras färre friskolor jämfört med i andra kommuner. Rapporten visar också att förväntan om höga intäkter och låga lokalkostnader tycks spela roll när icke-vinstsyftande friskolor väljer var de ska etablera sig. För de vinstsyftande skolorna verkar däremot de ekonomiska förutsättningarna inte påverka etableringen.

För att med större säkerhet kunna säga något om hur kommunernas ersättning till friskolorna påverkar var nya friskolor etableras behövs bättre data. Det är en brist att denna information saknas i Sverige, ett land med världens kanske mest långtgående skolpengssystem.

Nikolay Angelov är forskare vid IFAU och har en doktorsexamen från Uppsala universitet.
Karin Edmark disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2007. Sedan dess har hon arbetat som forskare vid IFAU, Insitutet för näringslivsforskning och Stockholms universitet.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Västerbottens-Kuriren Stå upp för alla elevers rätt att välja skola själva
Nya Wärmlands-tidningen Friskolorna förbättrar skolresultaten
Sydöstran Segregation kan bekämpas med det fria skolvalet
Sydöstran Insändare: Segregation kan bekämpas med det fria skolvalet
DN Förbud mot aktiebolag vore en katastrof för friskoleelever
ETC Peje Emilsson är trygg, stabil – och ljuger så det knakar
Friskolornas riksförbund Mer om behovet av att granska fakta i skoldebatten – även när de som borde veta bättre skriver
Dagens Arena Politikerna är maktlösa när eleverna sorteras
DN Debatt ”Jag måste korrigera lögnerna och felbeskrivningarna om friskolorna”
Friskolornas riksförbund Obligatoriskt skolval bra för de som inte har råd att flytta
ystadallehanda.se SVT sänker sitt oberoende i propagandakampanj mot friskolor
trelleborgsallehanda.se SVT sänker sitt oberoende i propagandakampanj mot friskolor
SvD.se ”Kornhall målar upp en selektiv skräckbild”
ekonomifakta.se Lägre skolpeng för fristående skolor
DN.se ”Dåliga skolor får hög lärartäthet”
dagenssamhalle.se Anne-Marie Pålssons teori håller inte i verkligheten
IFAU.se Fristående högstadieskolors etableringsmönster
svensktnaringsliv.se Effektiviseringar i skolan kan spara miljarder
dagenssamhalle.se C: Fritt skolval leder till en likvärdig skola
dagenssamhalle.se ESO-rapport om friskolors etablering vilseleder
eposten.se Nolltolerans mot M:s skolförslag
dagenssamhalle.se ”Viktigt hålla sig till fakta i friskoledebatten”
Svenskt näringsliv Hetsen mot friskolor saknar forskningsförankring
Friskolornas riksförbund Internationella Engelska Skolan har oftast öppnat där många har utländsk bakgrund
Di.se Debatt: Föreställningarna om friskolor stämmer inte
DN.se Friskolor väljer invandrartäta orter
epochtimes.se Friskolor väljer invandrartäta orter
kristianstadsbladet.se Friskolor väljer invandrartäta orter