2011:3 Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt

Ungefär en dubbelt så stor andel av befolkningen är överviktig eller fet idag jämfört med för 20 år sedan. Ökningen av övervikten och fetman verkar under senare år ha planat ut. Men om-kring dubbelt så många 10-åringar har hög vikt i dag jämfört med i mitten av 1980-talet, något som innebär att vuxna startar sin ”viktkarriär” på en högre viktnivå. Denna utveckling är inte utan konsekvenser. Tydligast drabbas naturligtvis de överviktiga, i värsta fall genom förtida död. Den ökande vikten är i dag ett påtagligt folkhälsoproblem. Konsekvenserna är också kännbara för samhället i stort, bl.a. genom kostnader för produktionsbortfall och vård.

Rapporten behandlar både orsakerna till och konsekvenserna av viktökningen för personer och samhället, och de utmaningarna som följer för samhället.

Dan Andersson och Anna Fransson har författat rapporten.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Sydsvenskan Problem med fetma ökar – pandemin kan förvärra
Corren.se Christian Dahlgren: Staten som hälsoguru
Göteborgsposten Vi behöver ett kunskapslyft för bättre matvanor
Dagens Nyheter Vegetariskt i skolan varannan dag mot livsstilssjukdomar
Hjärnfonden Samhällskostnader för hjärnsjukdomar tickande bomb – uteblivna forskningsanslag kostar stora summor varje år
Dagens Nyheter ”Det är vikten som är problemet”