2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet

Rapporten presenterar och diskuterar erfarenheter av de senaste decenniernas reformer inom offentlig sektor. Sverige har, mer än de flesta andra länder, genomfört privatiseringar av verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi. Likaså har traditionellt offentliga verksamheter anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). På ett övergripande plan diskuterar rapporten hur gränsen mellan offentligt och privat bör dras. Särskilt beskrivs den offentliga sektorns särdrag i förhållande till den privata sektorn. Rapporten innehåller en fördjupad diskussion om vilka effekterna blivit av privatiseringarna inom områdena utbildning, hälso- och sjukvård samt socialförsäkring.

Författaren menar att resultaten är blandade, men att de förväntade effekterna − höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter – ofta har uteblivit. De genomförda reformerna bör därför omprövas. Rapporten diskuterar även alternativa vägar till bättre styrning samt vilken roll resultatstyrning, utvärdering och analysmyndigheter kan spela i sammanhanget.

Per Molander är teknologie doktor och har under många år arbetat med frågor som rör styrning av offentlig verksamhet, senast som generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Han var arkitekt bakom reformeringen av den statliga budgetprocessen under 1990-talet och har varit huvudsekreterare i bland annat Ekonomikommissionen och Tsunamiutredningen. Han har också arbetat som rådgivare till Världsbanken, IMF, OECD och EU-kommissionen. Han är författare till flera böcker om politisk filosofi och litteratur.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Proletären Driv ut månglarna ur välfärden
Proletären Den antidemokratiska nyliberalismen
KvalitetsMagasinet ”Välfärdstjänster – varför rör de upp så mycket känslor?”
Dagens Arena Därför behövs ett jämlikhetspolitiskt ramverk
Socialpolitik.com Marknadsstyrning och förlusterna i välfärden
Proletären Attackerna på välfärden är medveten klasspolitik
Värmlands Folkblad Privatisering mot bättre vetande
Göteborgs-Posten Lär av privatiseringarnas misstag
Tidningen syre Avskaffa betygshetsen – inte skolvalet
Norrtelje tidning Stoppa det fria skolvalet – rädda den svenska skolan
Dagens Samhälle ”Statlig skola skapar chans till likvärdighet”
Östra småland nyheterna Klass styr i klassrummet
proletaren.se Högerns LSS-kritik klingar falskt
unt.se Skolans förlorade själ
arbetarbladet.se Tord Andersson: En ämbetsman som sjunkbombar marknadsliberalismen ska leda jämlikhetskommissionen – det här kan bli något
offentligaaffarer.se Vilka möjligheter finns det att förbättra styrningen av offentlig verksamhet?
kristianstadsbladet.se Betald förtur i vårdköerna för vissa ökar kötiden för andra
arbetarbladet.se Den starka staten gynnar förnuftet! Per Molanders tunga projektil mot nyliberalismen.
dalademokraten.se Göran Greider: Den starka staten gynnar förnuftet! Per Molanders tunga projektil mot nyliberalismen.
aftonbladet.se Marknadens mörka krafter
kommunal.se Tillitsdelegationen måste främja offentligt etos och professionella normer
uppsalademokraten.se ”Tror att vi får se åtskilliga haverier”
etc.se Skandalen överskrider partigränserna
sydostran.se Konsten att tiga ihjäl en rapport
na.se Dessa märkliga krav på vinstdriven välfärd
dagensarena.se »Är politikerna verkligen smartare än folket?«
na.se Ett framtvingat skolval är inte frihet
sydsvenskan.se Läsartext: Inte realistiskt att ställa samma krav på vinst som i riskutsatta branscher
sydsvenskan.se Läsarbrev: ”Detta system väljer tidningen att ideologiskt försvara.”
dagenssamhalle.se ”Initiativ nedifrån behöver stöd uppifrån”
kommunal.se Mot framtidens styrning av välfärden
lärarnastidning.se ”Aktivt skolval löser inga problem”
vlt.se Det är långsiktigt klokt att ta ifrån Vardaga driften
unt.se Vad behöver Uppsalas äldre?
allehandal.se Lärarnas Riksförbund: ”Efter 25 år av misslyckad kommunalisering – staten behöver ta ansvar för skolan”
Slutreplik till Jordahl
na.se Staten måste ta ansvar för skolan efter 25 år av misslyckad kommunalisering
dalademokraten.se Greider: Ögonblicken av fri sikt!
inkopsradet.se Kritiserar höjd direktupphandlingsgräns
bohuslanningen.se Därför måste skolan befrias från kommunerna
kuriren.se Svensk skola – en nationell angelägenhet
ostrasmaland.se Dags att bli lite mindre idiotisk
sjukhuslakaren.se Svar till Per Molander om ESO-rapporten ”Dags för omprövning”
vf.se Dags att välja väg för det offentliga
sn.se Aktiebolagsskolor bra för Sverige?
gp.se Hög tid för S att ta ansvar för skolan
dala-demokraten.se Debatt: Staten behöver ta över ansvaret för skolan
vf.se Vad vilja Socialdemokraterna?
uppsalademokraten.etc.se Vad är det som är så svårt med att ta strid mot vinsterna?
DN.se Statlig styrning hyllas inför S-kongressen
barometern.se Hemliga innovationer gör ingen människa glad
eposten.se Staten måste ta ansvar för skolan
proletaren.se Hoppsan! Det blev visst inte så bra med privatiseringarna
politism.se Privatiseringarna – Ett svenskt haveri
SvD.se Glöm Kentucky fried children
dagenssamhalle.se Skärp kraven på privata välfärdsaktörer
ostrasmaland.se Styrningsfrågor med sprängkraft
IFN Policy Paper Granskning av ESO-rapporten Dags för omprövning av Per Molander
Svar: IFN Policy Paper Kommentarer till Henrik Jordahls promemoria ”Granskning av ESO-rapporten”
sydostan.se Vågar ingen göra om och göra rätt?
altinget.se Molander: förstatligande av skolan nödvändigt
Di.se Lotta Engzell-Larsson: Privata välfärdsbolag befriade medborgarna
aftonbladet.se Alla är förlorare på privat välfärd
ostrasmaland.se Styrningsfrågor med sprängkraft
arbetet.se Ny expertutredning slaktar vinstuttagen
dagensarena.se Med största möjliga medietystnad
dagensarena.se ESO-rapport: Avskaffa fria skolvalet och återförstatliga skolan
timbro.se Staten går före individen i ESO:s rapport om valfriheten
expressen.se Ultragyn visar på vårdvalets baksida
uppsalademokraten.etc.se Därför är Bruce Springsteen smartare än ekonomerna
skolvarlden.se Experten: Staten måste återta fullt ansvar för skolan