2017:3 Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund

Sverige har de senaste åren tagit emot ett rekordstort antal flyktingbarn, många i åldrarna 13 till 17 år. Eftersom en slutförd gymnasieutbildning är en nyckel till arbete för ungdomar i Sverige är det viktigt att även nyanlända ungdomar klarar skolan bra.

I den här rapporten undersöker Hans Grönqvist och Susan Niknami skillnaderna i studieresultat, det så kallade studiegapet, mellan inrikes och utrikes födda elever. Författarna finner att gapet har ökat stadigt sedan slutet av 1980-talet, och mest markant runt 2008. Genom att studera samma elever både i årskurs 6 och 9 visar författarna att kunskapsskillnaderna åtminstone minskar med tiden i skolan. Mest avgörande för studiegapets storlek är föräldrarnas socioekonomiska situation. Om inrikes och utrikes födda elever hade haft föräldrar med liknande socioekonomisk bakgrund och bott i samma bostadsområde hade nästan hela skillnaden försvunnit. För att minska gapet mellan inrikes och utrikes födda barn behövs därför insatser som riktar sig både till de utrikes födda eleverna och till deras föräldrar.

Hans Grönqvist är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam som forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Hans forskning rör främst hur tidiga erfarenheter påverkar barns långsiktiga livschanser.

Susan Niknami är filosofie doktor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hon har i ett flertal studier undersökt utrikes föddas situation på arbetsmarknaden och i skolan.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Kvartal Rädda de ukrainska barnen – från den svenska skolan
Affärsvärlden Får de en ljusnande framtid?
Svenska Dagbladet Vi vet redan hur många Sverige kan ta emot
Tidningen NU Vad kan Sverige lära av USA?
Vestmanlands Läns Tidning Segregation riskerar ärva
Kristianstadsbladet Lärare ska inte vara asyldomare
Blekinge Läns Tidning Lärare ska inte vara asyldomare
Gefle Dagblad Bawar Ismail: Moderaterna går i täten för att vända integrationskrisen
The world news Nyanlända elever i Uppsala ska få bättre stöd
gd.se Bawar Ismail: Låt inte utanförskapet gå i arv
skolverket.se Vidgad klyfta mellan elevers studieprestationer
Svt.se ”Sverige sviker afrosvenska barn”
gp.se Betygen sjunker – här är bästa och sämsta skolorna i Göteborg
dagensarena.se Utredning föreslår att nyanlända elever kan välja bort ämnen
Skolbloggen, SKL Vi kan inte sätta nyanlända elever på vänt
bt.se Ge Borås skolor rätt medicin
Di.se Grymt bedrägeri att locka ensamkommande
dagensarena.se En jämlik skola kan behöva både bussning och lottning
skolvarlden.se ”De som kommer hit sent har det tuffast”
epochtimes.se Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever
dagensarena.se ESO-rapport: Kraftigt försämrade skolresultat för utlandsfödda barn
SR.se Stora resultatfall i skolan för utrikesfödda elever
Vestmanlands läns tidning Resultatfall för utrikesfödda
DN.se Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever
SvD.se Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever
Eskilstuna kuriren Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever
Di.se Debatt: Alarmerande skolresultat för utrikes födda barn