Viktigt vårda de analyserande institutionerna i samhället

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska reformer. Men hur ser förutsättningarna ut för en forskningsbaserad politik? Var finns det kunskapsluckor att fylla och vilka är framtidens stora samhällsproblem att lösa? Det är några frågor som diskuteras i en ny skrift till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) som publiceras i dag.

Tidigare i år firade ESO tio år sedan nystarten genom att ordna ett seminiarium där behovet av utvärdering och analys i politiken diskuterades. I den skrift som publiceras i dag delar de medverkande vid seminariet med sig av personliga reflektioner om bland annat allmänhetens förtroende för forskning och hur evidensbaserade analyser kan få genomslag i politiken. I skriften medverkar generalsekreteraren för Vetenskap & Allmänhet Cissi Billgren Askwall, tidigare finansminister Anders Borg, professor emeritus Lars Calmfors och professor Lars Hultkrantz.

– Att i dagens informationsmiljö erbjuda fördjupad kunskap inom viktiga områden är centralt för samhällets utveckling och för det demokratiska samtalet. Det är utomordentligt angeläget att vårda våra analyserande och granskande institutioner och värna det arbete som bedrivs inom dessa, säger Hans Lindblad, ordförande för ESO som skrivit inledningen till rapporten.

Skriften Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum publiceras i dag.

För frågor och mer information om rapporten och om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80 eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.