Nyhetsbrev från ESO

Ny ESO-rapport och seminarium om folkräkningar

Den 8 mars publicerade ESO rapporten ”Vem bor här? En ESO-rapport om gamla och nya folkräkningar” (ESO 2023:2). I rapporten beskriver Gunnar Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk hur folkräkningar genomförts historiskt i Sverige samt diskuterar brister och möjligheter i dagens folkbokföring. I samband med publiceringen arrangerades ett seminarium där Gunnar Andersson presenterade rapporten och Peter Sävje, Anna Flink, Lena Lundkvist och Richard Öhrvall kommenterade. Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, som lett referensgruppens arbete modererade. Behovet av en ny folkräkning och förbättrad folkbokföring diskuterades även av riksdagsledamöterna Boriana Åberg (M) och Peder Björk (S).

Bild på paneldeltagarna under seminariet
Foto: ESO-kansli

Lena Lundkvist betonade vikten av att befolkningsstatistiken som produceras är korrekt eftersom felaktigheter i statistiken får spridningseffekter i övrig statistik och Anna Flink gav konkreta exempel på hur brottslighet kopplad till folkbokföringen kan se ut. De medverkande politikerna poängterade frågans vikt:

– Vi vill få ordning och reda i Sverige. Vi ska veta vilka som finns här – i Sverige ska det bara finnas människor som har rätt att finnas här. Ingen ska få bidrag som man inte har rätt till, sa Boriana Åberg (M).

– Den här rapporten är välgörande på det sätt att vi kan hitta en gemensam väg framåt och faktiskt ta oss an de problem som vi ser samfällt i samhället, menade Peder Björk.

Du kan ladda ned rapporten och se kortfilmer där Gunnar presenterar rapporten: 2023:2 Vem bor här? En ESO rapport om gamla och nya folkräkningar.

Se seminariet i efterhand här.

Nystartat ESO-projekt om kriminaliseringen av narkotika för eget bruk

ESO:s styrelse har godkänt en projektansökan av Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham som syftar till att undersöka vad forskningen säger om effekterna av en viktig hörnsten i svensk narkotikapolitik – kriminaliseringen av eget bruk.

Håll utkik efter fler ESO-rapporter i vår

Senare i vår kommer vi publicera rapporter inom vitt skilda, men aktuella, områden:

Coronapandemins effekter: I rapporten, skriven av Nikolay Angelov och Daniel Waldenström, utvärderas de ekonomiska konsekvenserna och krisåtgärderna under pandemin med målet att skapa lärdomar inför framtida ekonomiska kriser.

Svensk import och export av el: I syfte att undersöka hur elpriset i Sverige kan påverkas diskuterar och modellerar Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner effekterna av en politisk begräsning av utrikeshandeln med el.

Könssegregering i utbildningssystemet: Karin Halldén och Anders Stenberg beskriver och analyserar könssegregeringen inom utbildning och i yrke över ett halvt sekel samt föreslår policyåtgärder som ska öka könsintegreringen.

Information om publiceringstidpunkt och seminarieinbjudan kommer du kunna hitta på vår webbplats lite senare i vår.

ESO tar emot spontana projektförslag!

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här.  Du kan också vända dig till ESO-kansliet för att få mer information.

ESO söker praktikanter inför hösten 2023

ESO söker samhällsintresserade studenter som studerar exempelvis nationalekonomi eller annan samhällsvetenskaplig utbildning och, som en del av sin utbildning, vill praktisera hos oss. Ansökan görs här: Praktikanter till Regeringskansliet – Finansdepartementet hösten 2023.