Nyhetsbrev från ESO

Lastfartyg i hamn

Foto: TT nyhetsbyrå

Seminarieserie om EU:s klimatpaket Fit for 55

Fit for 55 är ett omfattande paket av åtgärder som syftar till att uppfylla EU:s klimatlag om att minska unionens utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 och att nå klimatneutralitet 2050. Förhandlingar pågår och för att öka kunskapen och diskutera de möjliga effekterna för Sveriges del ordnar ESO under våren en seminarieserie i tre delar som fokuserar på de viktigaste förslagen. Det första seminariet genomfördes den 24:e mars och behandlade handeln med utsläppsrätter (EU ETS) och utsläpp från den icke-handlande sektorn (ESR). Vid seminariet, som leddes av Fredrik Carlsson, medverkade Helén Axelsson, Svante Mandell, Magnus Nilsson, Daniel Wiberg och Lars Zetterberg.

Under seminariet efterfrågades det bland annat mer av konsekvensanalyser av förslagen från svenskt håll. Men samtidigt poängterades att tempot i EU-förhandlingarna nu är högt.

Läs en sammanfattning av seminariet här och se det i efterhand här.

Onsdag den 6 april arrangerar ESO nästa seminarium som fokuserar på den gränsjusteringsmekanism (CBAM) – ”koldioxidtull” – som föreslås tas ut på vissa importerade varor i förhållande till koldioxidutsläppen de gett upphov till. Vid seminariet kommer CBAM presenteras och effekterna av en koldioxidtull diskuteras. Seminariet leds av Karolina Ekholm, och medverkar gör Aaron Cosbey, Mats Engström, Magnus Nilsson och Håkan Nordström.

Seminariet äger rum i Regeringskansliets lokal Balalajkan, Jakobsgatan 24, Stockholm. Anmäl dig senast 4 april om du vill vara med på plats, fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Seminariet webbsänds också direkt på ESO:s hemsida (då behövs ingen anmälan).

Det tredje och sista seminariet i serien (21 april) kommer behandla förslag rörande markanvändning, förändrad markanvändning och skog (LULUCF).

Nya ESO-projekt att se fram emot!

Vid styrelsens senaste möte godkändes två nya projektförslag. I det ena projektet ska Nikolay Angelov och Daniel Waldenström analysera fördelningseffekter av coronapandemin och betydelsen av de stödåtgärder regeringen satte in. I det andra ska Gunnar Andersson, Martin Kolk och Andrea Monti ge en lägesbeskrivning rörande folkräkningar i Sverige och diskutera de utmaningar som är förknippade med befolkningsstatistiken.

Håll utkik efter kommande ESO-rapport i vår!

Senare i vår publiceras en ESO-rapport skriven av Lars Behrenz och Jonas Månsson där etablering på den svenska arbetsmarknaden studeras genom att kartlägga individers olika arbetsmarknadssituationer över tid. Mer information kommer på ESO:s hemsida.

Agenda special belyser aktuellt ämne med hjälp av ESO-författare

Söndagen den 27:e mars medverkade Per Olsson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i SVT:s Agenda special: Sveriges säkerhet. Per Olsson har tidigare skrivit en rapport för ESO om Sveriges militära materielförsörjning. Om du vill fördjupa dig i frågan går rapporten att ladda ned här. Du kan också ta del av ESO-seminariet om rapporten.

Hälsningar från ESO och med förhoppning om en ljus vår!

Bild på en gul påsklilja