Nyhetsbrev från ESO

Bild på paneldeltagare från ESO-seminarium

Bild: Eget foto

Ny ESO-rapport och seminarium om socialförsäkringar

Den 12:e september publicerade ESO en ny rapport ”Tryggare kan ingen vara? En ESO-rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem” (ESO 2022:2). I rapporten analyserar Andreas Bergh och Agneta Kruse socialförsäkringarnas konstruktion och hur de skyddar mot fattigdom och inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga, sjukdom och ålderdom. I samband med publiceringen ordnade ESO ett seminarium där författarna presenterade rapporten och Maria Stanfors, Annika Sundén och Bettina Kashefi kommenterade. Ann-Zofie Duvander och Peter Thoursie, ledamöter i ESO:s styrelse och som tillsammans lett referensgruppens arbete, modererade.

”Det är en viktig rapport då den handlar om något som berör oss alla: om frågorna som valet glömde. Man kan väl också säga att den handlar om något av det finaste vi har – det gemensamma – som ska göra oss starkare tillsammans utifrån tankar om att dela på risker”, sa Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia i inledningen till sin kommentar.

Du kan ladda ned rapporten och se kortfilmer där Andreas presenterar rapporten: 2022:2 Tryggare kan ingen vara? En ESO rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem – ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Se seminariet i efterhand här.

Författarna skrev också på DN-debatt samma dag. Läs artikeln här: ”Politikerna har gjort stora hål i trygghetssystemen” – DN.SE

Kommande ESO-rapport om balansen mellan Riksbanken och Finansen

Måndagen den 19:e september publiceras en ny ESO-rapport ”Samspel för stabiliteten ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik” av Lars Calmfors, John Hassler och Anna Seim. I rapporten analyserar författarna hur samspelet mellan finans- och penningpolitik sett ut i olika konjunkturlägen och diskuterar vad som kan vara en lämplig balans framöver.

Rapporten lanseras med ett seminarium samma dag. Seminariet är fullsatt men kommer att kunna ses i efterhand på ESO:s hemsida.

ESO-artikel når en internationell publik

Våren 2021 publicerade ESO antologin ”I en tid av pandemi” (ESO 2021:1). I rapporten ger forskare och experter inom det samhällsvetenskapliga fältet sina reflektioner över ett antal frågor som aktualiserats under pandemin. Antologin rör så skilda områden som juridiska och etiska avvägningar samt ansvarsfördelning och samverkan mellan olika aktörer i samhället – och flera andra frågor. Ett av bidragen ”Ofrånkomliga beslut i en tid av spinn och outtalade värderingar” av Nils-Eric Sahlin och Sylvia Schwaag Serger har nu översatts och publicerats i en bok på Edward Elgers förlag. Du kan läsa hela boken här: Smart Policies for Societies in Transition – The Innovation Challenge of Inclusion, Resilience and Sustainability | Elgar Online: The online content platform for Edward Elgar Publishing

Välkomna Klara och Lona – ESO:s nya praktikanter!

Vi vill passa på att välkomna våra nya praktikanter Klara Hygstedt och Lona Gruenberg som kommer att arbeta hos ESO under höstterminen. Klara studerar sin sista termin på Politicies kandidatprogram vid Uppsala universitet och har valt att ha sin praktik hos ESO då hon tycker att det är intressant att arbeta inom områden där forskning och politik möts. Lona studerar sin sista termin på kandidatprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet och ser fram emot att få se hur ESO fungerar ”bakom kulisserna” och att få arbeta med samhällsekonomiska och finanspolitiska frågor.

Intervju med Anna Norén som slutar i ESO:s kansli

Anna Norén, utredningssekreterare
Anna är doktor i nationalekonomi och har tidigare arbetat bland annat på Riksrevisionens effektivitetsrevision. Efter fyra år lämnar hon nu sin roll som utredningssekreterare på ESO.

Bild på Anna Norén

Bild: Eget foto

  • Varför är ESO:s arbete viktigt?

För att kunna fatta bra beslut och för en effektiv politikutformning är det avgörande att beslutsfattare har tillgång till gedigna underlag. ESO har en viktig roll i att ta fram forskningsbaserade underlag som fördjupar förståelsen för olika samhällsekonomiska och finanspolitiska frågor. Att ESO är oberoende från, men ändå nära, det politiska beslutsfattandet gör kommitténs arbete viktigt. ESO har samtidigt en viktig roll i att tillgängliggöra forskningsresultat och se till att den når ut till beslutsfattare – att vara just ”en brygga mellan forskning och politik”.

  • Vad ska en bra ESO-rapport bidra med?

När den är som bäst är den policyrelevant och ett underlag att luta sig mot när beslut inom rapportens område ska fattas. Den ska bidra med kunskap, ibland kanske om en fråga man inte visste att man behövde veta mer om. Den ska också vara pedagogisk så att kunskapen blir tillgänglig även för grupper som inte är insatta i frågan. Sen tycker jag att det är värdefullt med rapporter som är lite ”modiga” och ger upphov till diskussion. ESO har ett brett mandat vilket gör att vi har möjlighet att publicera rapporter om saker som annars kan uppfattas som ”politiskt känsliga”.

  • Vad har varit det bästa med ditt arbete som utredningssekreterare i ESO-kansliet?

Att ha fått jobba med väldigt många olika frågor – ESO har, som sagt, ett brett mandat. Och, naturligtvis, att ha fått träffa så många kunniga personer. Jag har blivit ”starstruck” många gånger! Jag är stolt över att ha varit del av en så kompetent arbetsplats!

Tack och stort lycka till i framtiden, Anna!

Bild på vatten och träd. Årstid höst