Nyhetsbrev från ESO

Stability in the Balance: rapporten om samspelet mellan finans- och penningpolitik snart också på engelska!

Inom kort publiceras en engelsk version av Lars Calmfors, John Hasslers och Anna Seims uppmärksammade rapport ”Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik”. Mot bakgrund av att den svenska rapporten publicerades i september har också vissa uppdateringar gjorts utifrån utvecklingen i ekonomin under hösten. Rapporten kommer finnas tillgänglig såväl i tryckt form, samt, förstås, för nedladdning från ESO:s webbplats.

På gång: ny rapport om folkräkningar i Sverige

I mars kommer ESO publicera en rapport om folkräkningar som har skrivits av demograferna Gunnar Andersson, Martin Kolk och Andrea Monti. I rapporten redogör författarna för den historiska utvecklingen av folkräkningar i Sverige, från 1600-talets folk- och kyrkobokföring till dagens registerbaserade folkräkningar. Mot den historiska bakgrunden diskuterar författarna den dagsaktuella frågan om folkräkningar kan fungera brottsförebyggande. Håll utkik på ESO:s webbplats för detaljerad information om publiceringen.

Hur når ESO ut till beslutsfattare och allmänhet?

Att mäta ESO:s genomslag är genuint svårt, men i en ny rapport redovisas några olika sätt att mäta avtrycket i den politiska debatten. Visste du till exempel att så många som 56 olika ESO-rapporter har använts i 64 av de offentliga utredningar som har lagts fram de senaste åren och att cirka hälften av ESO:s seminarier har sänts i SVT forum? Rapporten visar också vilka rapporter som har laddats ned flest gånger. Du hittar genomslagsrapporten för 2021–22 här.

Gissur ErlingssonRobert Östling

Varmt välkomna Gissur och Robert!

Vid årsskiftet tillträdde professorerna Gissur Erlingsson och Robert Östling i ESO:s styrelse. Gissur är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar bland annat om offentlig korruption, lokal demokrati och kommunal självstyrelse. Robert är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och hans forskning är främst inriktad på mikro- och beteendeekonomi.
Under våren kommer ledamoten Mikael Sandström sluta i ESO:s styrelse till följd av nya uppdrag.

På tapeten: ESO-rapporter med förnyad aktualitet

På ESO:s webbplats uppmärksammar vi löpande när rapporter ur arkivet får förnyad aktualitet. Du finner dem under rubriken ”På tapeten”.  Just nu uppmärksammar vi ”Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton” av Allan Gustafsson som är aktuell i och med att regeringen vill skynda på arbetet med att skapa en enhetlig digital infrastruktur i vården för att enklare kunna dela patientinformation mellan vårdgivare. Allan Gustafsson ger i sin rapport från 2018 ett genomgripande förslag på hur data skulle kunna samlas i ett personligt, digitalt hälsokonto samt undersöker även förslagets förenlighet med EU:s dataskyddsförordning.