Nyhetsbrev från ESO

Bild på termometer som visar 40 plus grader.

Lärorik läsning om EU:s nya klimatpolitik

Den 7 juni publicerade ESO rapporten Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext (ESO 2023:7). I rapporten beskriver Magnus Nilsson de centrala delarna i EU:s klimatlagstiftning, främst unionens utsläpps- och inlagringsbudgetar, och jämför dem med de svenska klimatmålen. Samma dag arrangerades ett seminarium där författaren presenterade rapporten. Isabella Lövin (tidigare miljö- och klimatminister och EU-parlamentariker), Runar Brännlund (professor emeritus) och Lars Tysklind (ordförande i Miljömålsberedningen) kommenterade.

Även om kommentatorerna inte på alla punkter var överens – varken med varandra eller med Magnus – menade de samfällt att rapporten är mycket intressant, informativ och pedagogisk.

– Jag tycker att det är en jättebra rapport, den behandlar ett enormt komplext område där, som vanligt, djävulen är i detaljerna. Jag tror att den kommer bli mycket lärorik, inte bara för mig, utan för politiker och beslutsfattare och många andra som vill veta mer om hur den faktiska miljöpolitiken ser ut i EU och Sverige, sammanfattade Runar Brännlund sin kommentar.

Här kan du ladda ned rapporten och höra Magnus berätta om sin rapport i tre korta filmer: 2023:7 Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext.
Se seminariet i efterhand här.

Här kan du läsa Magnus artikel på DN-debatt som publicerades 5 juni.

Magnus medverkade även i SVT Agenda den 18 juni på temat ”Torkan och klimatet”.

Rapportpublicering och seminarium 6 september om skolgången för unga med utländsk bakgrund

Strax efter sommaren publicerar ESO en rapport om hur skolgången ser ut för unga med utländsk bakgrund, deras utbildningsresultat samt etableringen på arbetsmarknaden vid 25 års ålder. Rapporten är skriven av Carina Mood och Jan O. Jonsson, båda professorer på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Information om anmälan till seminariet kommer på ESO:s webbplats under sommaren.

Kommande rapport om sluten ungdomsvård och återfall i brott i höst

Senare i september publicerar ESO en rapport av Tove Pettersson, professor i kriminologi. Rapporten handlar om återfall i brott, utslussningsverksamhet och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård 1999–2017. I samband med publiceringen ordnar ESO ett seminarium. Inbjudan och mer information om seminariet kommer på webbplatsen i augusti – håll utkik!

Artificiell intelligens i offentlig sektor? Nytt ESO-projekt startar i höst

ESO:s styrelse har beviljat uppstart för ett projekt där forskarna Magnus Lodefalk och Aili Tang ska utreda hur AI-teknik hittills använts och i framtiden kan användas i offentlig sektor samt hur denna utveckling kan påverka behovet av arbetskraft. Analyserna är tänkta att kunna utgöra ett kunskapsunderlag för att öka offentlig sektors produktivitet i framtiden.

Trevlig midsommar!

 

Bild på blå himmel och midsommarstång.