Nyhetsbrev från ESO

Terminsstart för ESO med skoltema – seminarium 6 september


Unga med utländsk bakgrund är en stor och växande grupp i samhället och avgörande för hur det går för dem är deras skolgång och utbildningschanser. I en kommande ESO-rapport Karriärer och barriärer (2023:8) presenterar Jan O. Jonsson och Carina Mood nya insikter om de hinder och möjligheter som unga med utländsk bakgrund möter under skolgången. Rapporten lanseras vid ett seminarium den 6:e september där författarna redovisar sina resultat och slutsatser, följt av kommentarer och diskussion av en kunnig panel. Det finns fortfarande platser kvar till seminariet. Du kan läsa hela programmet och anmäla dig här.

Varmt välkommen!

Hur kan ungas brottsliga banor brytas? Seminarium om ny ESO-rapport 20 september

Efter att en statlig utredning tidigare i augusti föreslog att unga som döms för allvarliga brott ska omhändertas av Kriminalvården i särskilda ungdomsfängelser istället för att placeras på Statens institutionsstyrelses (Sis) hem för slutenvård har diskussionen om påföljder för unga brottslingar gått varm. I en kommande ESO-rapport, Tuffa tag och tillit (2023:9), presenterar Tove Pettersson kunskap om återfall i brott, utslussningsverksamhet och eftervård för gruppen unga som dömts till sluten ungdomsvård under åren 1999–2017. I samband med rapportens publicering den 20 september bjuder ESO in till ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras. Läs mer och anmäl dig här.

Rapport om pandemins ekonomiska effekter nu även på engelska

ESO-rapporten Pandemin och pengarna (2023:5) av Nikolay Angelov och Daniel Waldenström har publicerats i engelsk översättning. Den översatta rapporten finns i det tyska forskningsinstitutet Center for Economic Studies publikationsserie CESifo Working papers och kan laddas ned här!

Gemensamt seminarium med EBA och Delmi 24:e oktober

Senare i höst ordnar ESO tillsammans med sina ”syskonkommittéer” Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) och Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) ett seminarium på temat Tre punkter om migration i Tidöavtalet – perspektiv från forskningen. De punkter som kommer belysas vid seminariet är förslagen om att:
• återkalla uppehållstillstånd i fler fall
• införa krav på egenförsörjning som huvudregel för att komma i fråga för medborgarskap
• villkora bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs.
Vid seminariet deltar forskare och experter för att diskutera vilka effekter vi kan förvänta oss av de olika punkterna i avtalet och möjligheten att genomföra dem. Håll utkik efter mer information hos ESO, Delmi och EBA!

ESO-rapport om klimatlagstiftning i EU kompletteras

I juni publicerade ESO Magnus Nilssons rapport Temperaturhöjning i klimatpolitiken (2023:7). Rapporten förklarar skillnaderna mellan den nationella klimatpolitiken och den klimatpolitik som tar form på EU-nivå. Eftersom alla delar i EU:s lagstiftning inte var färdigförhandlade då rapporten skrevs kommer Magnus Nilsson i en komplettering ytterligare beskriva hur EU:s nya politik påverkar Sverige. Kompletteringarna, som kommer läggas ut på ESO:s webbplats i början av oktober, handlar bland annat om de senaste besluten om EU:s förnybartdirektiv och kvotplikten för förnybart flygbränsle (ReFuel Aviation). Mer information kommer!

Vi på ESO önskar dig en trevlig start på hösten!