Nyhetsbrev från ESO

Bild på seminariedeltagarna

Socialtjänsten är en nyckel till minskade återfall i ungdomsbrottslighet men erfarenhet saknas ofta

Den 20 september publicerade ESO rapporten Tuffa tag och tillit – en ESO-rapport om utslussning, eftervård och återfall för dömda till sluten ungdomsvård (ESO 2023:9). I rapporten följer Tove Pettersson upp i vilken utsträckning de ungdomar som dömdes till sluten ungdomsvård 1999–2017 har återfallit i brott. Samma dag arrangerades ett seminarium där Tove presenterade rapporten. Matthew Lindquist (professor Stockholms universitet), Elisabet Åbjörnsson Hollmark (gd, Statens institutionsstyrelse, Sis) och Heike Erkers (förbundsordförande Akademikerförbundet) kommenterade. Minna Ljunggren, statssekreterare åt socialminister Camilla Waltersson Grönwall, avslutade seminariet med en politisk kommentar.

– Att komma till rätta med ungdomskriminalitet är just nu en väldigt viktig fråga, inte bara för Sis, utan för hela samhället och för Sverige. Så vi måste hjälpas åt i det här arbetet”, inledde Sis gd Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

I det arbetet är socialtjänsten viktig men Heike Erkers förklarade att socialtjänsten ofta har låg kunskap om LSU-dömda barn och hur de ska tas om hand:
– Det är för socialtjänsten många gånger ett extremt sällanärende.

Här kan du ladda ned rapporten och höra Tove berätta om sin rapport i tre korta filmer: 2023:9 Tuffa tag och tillit – en ESO-rapport om utslussning, eftervård och återfall för dömda till sluten ungdomsvård.
Se seminariet i efterhand här.

Här kan du läsa Toves artikel på DN-debatt den 19 september.

Nytt ESO-projekt ska studera politisering av kommundirektörer

Ett nytt projekt som ska undersöka kommunchefsrollen har godkänts av ESO:s styrelse. Syftet med projektet är att kartlägga politiskt betingad omsättning av direktörer i svenska kommuner samt att diskutera konsekvenser av eventuell politisering. Författarna Rasmus Broms och Emanuel Wittberg är statsvetare vid Göteborgs respektive Linköpings universitet. Projektet beräknas vara klart i början av 2025.

Stort intresse för kommande seminarium om migrationspunkter i Tidöavtalet

Bild på Riksdagen

Den 24:e oktober arrangerar ESO, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ett seminarium där forskare och experter ger sin syn på ett antal punkter i Tidöavtalet inom området migration och integration. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat möjligheten att i högre grad återkalla uppehållstillstånd, villkora bistånd mot att samarbetsländer återtar sina medborgare samt införa krav på egenförsörjning för svenskt medborgarskap.
Det har varit ett stort intresse för seminariet som nu är fullsatt, men det kommer kunna följas live och även ses i efterhand.
Du kan läsa Tidöavtalet i sin helhet här.

ESO tar emot spontana projektförslag

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här. Du kan också vända dig till ESO-kansliet för att få mer information.

Sök praktik hos ESO!

Nu är flera av Regeringskansliets praktikplatser ute inför kommande termin! Även här på ESO finns möjligheten att praktisera inom din kandidat- eller masterutbildning. Söker gör du via Finansdepartementets praktikannons här med sista ansökningsdag den 22:a oktober!

På ESO kommer du lära dig mer om stora samhällsfrågor och offentlig ekonomi. Sök nu, det blir kul!

ESO önskar en fortsatt härlig höst!