Nyhetsbrev från ESO

Kommande ESO-rapport och webbinarium om arvsskatt

Den 12:e maj publicerar ESO rapporten ”En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt”. I den sammanfattar Mikael Elinder och Oscar Erixson svensk och internationell forskning om arvsbeskattning; vad den betytt för statens intäkter, arbetsutbud, sparande, kapitalbildning och förmögenhetsfördelning. Författarna söker också förklaringar till arvsskattens impopularitet bland medborgare, trots att relativt få berörs. Mot bakgrund av de presenterade erfarenheterna och lärdomarna tar författarna fram en principskiss för hur en framtida arvsskatt skulle kunna se ut.

I samband med publiceringen ordnar ESO den 12:e maj kl.13:00 ett webbinarium, där rapporten presenteras och diskuteras. Webbinariet kan följas på ESO:s hemsida, ingen föranmälan krävs.

”I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner”

Bild på ett coronavirus

I början av april publicerade ESO en antologi där ett antal samhällsvetenskapliga forskare och andra experter bidrar med analyser och reflektioner rörande en mängd frågor som har aktualiserats i samband med pandemin. Antologin spänner över ett brett fält: från vilka principer som bör vara vägledande i samspelet mellan vetenskap och politik, till nya gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv till följd av hemarbete. Hur framtidens resande kommer att se ut, om det finanspolitiska ramverket behöver anpassas i spåren av krisen och hur olika aktörers samverkan fungerat på central och lokal nivå är några av de andra områden som berörs.

Läs rapporten här.

Tidigare ESO-webbinarium ”Kan världen enas om nya globala skatteregler?”

Jordglov med sociala medier ikoner

Den 9:e april ordnade ESO ett webbinarium för att öka kunskapen om OECD:s förslag på ett modernare regelverk, som ska omfördela beskattningsunderlaget mellan länder och säkerställa uttag av bolagsskatt. På webbinariet diskuterades tidsramen för förslaget, dess komplexitet och effekter på globala investeringar samt chanserna att nå en samförståndslösning nu när Bidenadministrationen är inriktad på att delta i de internationella förhandlingarna.

Läs sammanfattningen här.

Se webbinariet i efterhand här.

Lyssna på webbinariet i efterhand här.

Välkommen Mikael Sandström

Mikael Sandström är ny ledamot i ESO:s styrelse. I grunden är Mikael doktor i nationalekonomi, har arbetat som forskare och har dessutom tidigare skrivit en ESO-rapport ”Konkurrens bildar skola”. Under de åtta år som Alliansen satt vid makten var han statssekreterare på samordningskansliet på Statsrådsberedningen.

– Jag kan ju säga så här, vi använde ESO-rapporter när vi gjorde om Moderaterna så de håller hög kvalitet och är väldigt bra då de ligger mellan forskning och politik.

Varför är ESO:s arbete viktigt?

Det är både policyrelevant och forskningsbaserat. Att översätta forskning till praktisk politik, det är inte så lätt. Men i en ESO-rapport kan man titta på konkreta svenska förhållanden och tala om vilka lagar och regler som skulle kunna förbättra policyområdet ifråga. Det är det som är poängen med ESO. Sedan är det av vikt att ESO inte har några skygglappar, utan att vi behandlar alla frågor. Vi kan ifrågasätta politiska sanningar och vi behöver inte snegla åt det ena eller andra hållet i rädsla för att stöta sig med någon. Man talar ju om ESO:s dubbla oberoende, regeringen tar inget ansvar för ESO och ESO tar inget ansvar för vad forskarna skriver annat än att det ska hålla kvalité.

Vad tycker du att en ESO-rapport ska bidra med?

En ESO-rapport ska vara så pass bra att en politiker ska kunna säga: men titta här, här har vi ju ett policyförslag. Nu säger jag till mina tjänstemän på departementet att skriva ett utredningsdirektiv så att vi kan genomföra de här förslagen som finns i ESO-rapporten.

Vad kommer du ta med dig in i ESO:s arbete?

Jag är van vid att se båda sidorna. Vad jag framförallt tar med mig är att jag vet hur politiker och tjänstemän i Regeringskansliet fungerar, vad de behöver och vad som gör en ESO-rapport intressant för dem.

Vad ser du mest fram emot med (styrelse)arbetet i ESO?

Det jag ser fram emot är att ha kontakt i gränslandet mellan forskning och politik och träffa spännande forskare, politiker och tjänstemän.

 

Trevlig Valborg önskar ESO!