Nyhetsbrev från ESO

Tre stycken bilder på anslagstavlan
Rapport och webbinarium om myndigheternas kommunikation

Den 6:e september publicerades ESO-rapporten ”Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation” (2021:3). I rapporten problematiserar Charlotta Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg myndigheters kommunikationsarbete. I samband med publiceringen anordnades ett webbinarium där Mats Heide, professor i strategisk kommunikation på Lunds universitet, Berit Oscarsson, kommunikationschef på Naturvårdsverket och Annelie Roswall Ljunggren, gd på Statskontoret, kommenterade rapporten.

Att myndigheter kommunicerar och sprider saklig och opartisk samhällsinformation är både befogat och angeläget. Men om myndigheter, på samma sätt som privata företag på konkurrensutsatta marknader, marknadsför sig själva i avsikt att bygga varumärke och locka användare kan kommunikationen uppfattas som betydligt mer tveksam. Så var går gränsen för myndigheternas kommunikationsuppdrag – dvs. vilken kommunikation är förenlig med den statliga värdegrunden?

– Kommunikation är en av flera olika administrativa verksamheter som ökar inom offentlig verksamhet. Då blir den brännande frågan om man ska skapa verksamhet eller om man ska berätta om den, poängterade Anders Ivarsson Westerberg.

En av rekommendationerna från författarna är att staten måste tydliggöra förväntningarna på myndigheternas kommunikationsverksamhet och att mer systematiskt utvärdera myndigheternas kommunikation. Samtliga medverkande var överens om att det är svårt att veta vilken kommunikation som ger mest nytta för pengarna.

– Det krävs mer forskning om hur man kan mäta kommunikationens effekter och värde. Kommunikatörer måste också fundera mer på om man gör saker rätt eller om man gör rätt saker, menade Mats Heide.

Se webbinariet i efterhand här: Från Anslagstavlan till egna poddar – ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Ladda ned rapporten här: 2021:3 Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation – ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Lyssna på webbinariet i efterhand här.

Kommande ESO-seminarium den 13 oktober om evidensbaserad politik

Den 13:e oktober släpps ESO-rapporten ”Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för politik”. I rapporten undersöker Pathric Hägglund och Per Johansson experimentets roll som underlag för utformning av politiken. Utöver att diskutera för- och nackdelar med det randomiserade experimentet ger författarna även en introduktion till metodologiska alternativ, exempelvis naturliga experiment. Författarna diskuterar även vilka förutsättningar och hinder det i dag finns för en evidensbaserad politik. Samma dag kl. 13.00 anordnar ESO ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras.

Håll utkik efter mer information om seminariet.

Välkommen tillbaka, publiken!

Bild på publik

I och med att restriktionerna lyfts den 29:e september kommer ESO att ha publik på plats igen på kommande seminarier. Under hösten släpps flera nya rapporter, bland annat en om kommunal avtalssamverkan av Olle Lundin, en om omställningen i näringslivet vid ekonomiska chocker av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, samt en rapport om utrikes födda kvinnors integration av Elin Landell.

Hoppas vi ses!