Nyhetsbrev från ESO

Bild på vägvisare i solnedgång

Rapport och seminarium om evidensbaserad politik

Den 13:e oktober släppte ESO en ny rapport ”Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för politik” (2021:4). I rapporten undersöker Pathric Hägglund och Per Johansson experimentets roll som underlag vid utformning av politiken. Samma dag ordnades ett seminarium där Susanna Axelsson, gd för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Irene Wennemo, gd för Medlingsinstitutet, Sten Widmalm, professor i statsvetenskap på Uppsala universitet och Robert Östling, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, medverkade.

Det brukar framhållas att politiska beslut ska baseras på vetenskaplig evidens. Genom att diskutera för- och nackdelar med olika typer av kausala experiment samt en genomgång av tidigare svenska genomförda experiment visar författarna vad som kännetecknar studier av hög kvalitet. De går också igenom i vad mån relevant metodkunskap lärs ut på ett urval universitetsutbildningar.

– Det som är viktigt är att man i ett tidigt skede på universitetsutbildningar, kanske även på gymnasienivå, kan diskutera vad som är kausalitet. Jag tror att man kan göra det utan att lägga in statistikundervisning, säger Per Johansson, en av rapportförfattarna.

Irene Wennemo, som kommenterade rapporten, berömmer rapportens kritik av randomiserade experiment. Hon menar att de områden där experiment förekommer ofta inte är jätteviktiga, vilket leder till att resultaten inte är jätteintressanta heller. Är det ett politiskt hett område är det ofta svårare att ha tid att göra experiment, också för att tiden inom politiken är begränsad.

– Man har en mandatperiod på sig och man vill hinna med så mycket som möjligt innan den perioden är slut, och då vill man rulla ut politik så snabbt som möjligt för att få resultat. Då blir det sällan att man gör de där testerna, menade Irene Wennemo.

Se seminariet i efterhand här: Experiment som politisk vägvisare
Ladda ned rapporten här: 2021:4 Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för politik

Välkommen till ESO-seminarium den 8 november om kommunal avtalssamverkan

Den 8:e november publiceras ESO-rapporten ”Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal avtalssamverkan av Olle Lundin. För några år sedan ändrades kommunallagen i syfte att underlätta för kommuner att samverka med varandra. Eftersom många kommuner är små och det kommunala uppdraget brett, är det förstås bra om kommuner kan hjälpas åt. Men det finns fortfarande många osäkerheter kring hur, och om vad, kommuner får samarbeta. Samma dag kl. 13:00 anordnar ESO ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras.

För att anmäla er till att se seminariet på plats och för mer information om seminariet, se här.

Publiceringar och seminarier i höst – håll utkik efter kommande inbjudningar!

 Den 25:e november publiceras en rapport om omställningen i näringslivet vid ekonomiska chocker som är skriven av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. Den 10 december publiceras Elin Landells rapport om utrikes födda kvinnors integration. I anslutning till publiceringarna ordnar vi seminarier. Inbjudningar kommer – men håll också utkik efter information på vår webbplats!

Vad är dina erfarenheter från arbetet som ESO-ledamot, Anna Seim?

 Bild på Anna Seim

Hur har din tid som ESO-ledamot varit?

Min tid i styrelsen har varit inspirerande och lärorik. Jag har träffat oerhört många duktiga och kloka människor och fått inblick i områden som jag troligen inte hade kommit i så nära kontakt med annars.

Vad kommer du ta med dig från ditt arbete i ESO:s styrelse när du slutar till årsskiftet?

Det är ju inget nytt, men arbetet inom ESO har påmint mig om att vi måste arbeta aktivt för att överbrygga avståndet mellan ekonomisk teori och praktisk politik. Ekonomisk forskning är helt avgörande för att vi ska förstå effekterna av en given åtgärd, men om vi vill att forskningen ska kunna bidra till exempelvis ett effektivt användande av skattemedel så måste vi forskare sprida våra resultat på ett begripligt sätt.

Hur upplever du ESO:s roll som en ”brygga mellan forskning och politik”?

Vi lever i ett samhälle där allt färre forskare bidrar till den ekonomiska debatten. En anledning till detta är att den tredje uppgiften inte premieras inom akademin, men det beror också på att informationsflödet idag ställer krav på snabb analys där forskare vill tänka efter och uttrycka sig med försiktighet. Här tycker jag att ESO lyckas väldigt bra med att skapa ett forum där just forskare, praktiker och politiker kan mötas.

Till sist, vilket är ditt favoritmaraton?

Jag har sprungit Stockholm och Berlin som båda har sin charm. Stockholm är vackert men kuperat och tufft de sista två milen. Banan i Berlin är snabb och bjuder på en otrolig resa som spänner över öst och väst. Just nu hoppas jag kunna springa Boston maraton i april.