Nyhetsbrev från ESO

Fler kommunala administratörer, men ökad administration för alla?

Varmt välkomna på seminarium 27 maj!

Personal i de kommunala kärnverksamheterna skola, vård och omsorg upplever en allt större administrativ börda på sin arbetstid. Den ökade administrationen märks även i kommunernas personalsammansättning med fler professionella administratörer, kommunikatörer och strateger i kommunernas organisatoriska mittskikt. Trots det ökande antalet administratörer upplever sällan eller aldrig de som utför arbetet i kärnverksamheterna en lättad administrativ börda. Finns det en reell konflikt inom kärnverksamheterna mellan administration och värdeskapande arbete? Kan trenden mot ökad administration i kommunala välfärdsverksamheter motverkas med digitalisering och AI?

Det är några av de frågor som kommer diskuteras på ESO:s seminarium den 27 maj. Gissur Erlingsson, ledamot i ESO:s styrelse, kommer moderera ett kunnigt samtal där forskare, representanter för fackförbund, företrädare för SKR och andra experter på området deltar.

För mer information, besök Krymper välfärdens kärna medan den kommunala administrationen växer?

Anmälan sker via fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se och sista anmälningsdag är 23 maj.

Varmt välkomna!

Missa inte seminariet om grannskapets betydelse för integrationen 5 juni

Hur påverkas invandrare och barn till invandrare av det område man växer upp i? Vilken betydelse har grannskapet för utbildningsnivå och etablering på arbetsmarknaden? Det undersöks i den kommande ESO-rapporten ”Goda grannar”, skriven av Martin Andersson, Johan P Larsson och Özge Öner. I rapporten studeras sambandet mellan grannskapets egenskaper och förutsättningarna för integration för både invandrare och barn till invandrare.

Samma dag som rapporten publiceras ordnas ett seminarium där författarna presenterar rapporten följt av kommentarer. Där medverkar även Boverket som presenterar sitt arbete kring boendesegregation och verktyg för analyser på områdesnivå.

Medverkar på seminariet gör Erik Scheller, Johan Kihlberg, Martin Andersson, Mats Hammarstedt och Susanne Urban. Samtalet modereras av ESO:s styrelseledamot Fredrik Carlsson.

Seminarieinbjudan med program hittar du här: Hur betydelsefullt är grannskapet för integrationen?

Välkommen att anmäla dig här senast 31 maj: fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Save the date! Varför är den svenska kronan så svag? Rapport och seminarium den 17 juni

Varför sjunker trendmässigt den svenska kronans värde gentemot euron och dollarn – trots Sveriges starka och välskötta ekonomi? På eftermiddagen den 17 juni hålls ett ESO-seminarium om kronkursen i samband med att en rapport på temat publiceras. Rapporten är skriven av Harry Flam och Mats Persson. Inbjudan finns snart på vår webbplats!

Med en önskan om att se er på våra kommande seminarier i vår och om en fortsatt fin maj!

Bild på syren

Bild: Pixabay.