2013:1 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och markanvisningar

Stora delar av den mark som kan användas för bostadsbebyggelse ägs av kommunerna. Hur kommunerna hanterar sina markområden är därför en central bostadspolitisk fråga.

–      Finns det brister i kommunernas markhantering som begränsar bostadsmarknadens effektivitet?

–      Vad kan kommunerna göra för att främja konkurrensen bland byggherrarna och förbättra bostadsbyggandet?

Thomas Karlbro är professor vid KTH, Hans Lind är professor vid KTH och Carl Caesar är doktorand vid KTH.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Aktuellt om rapporten

Fler aktuella händelser

Mediarapportering kring rapporten

byggtjanst.se Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: Ny modell för marktilldelning kan ändra maktbalansen i byggprocessen