2017:7 Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder

Sverige är bra på integration. I den internationella så kallade Mipex-rankningen är vi till och med bäst av alla OECD-länder när det gäller lagstiftning och åtgärder för integration. Ändå är sysselsättningsgraden bland utrikes födda avsevärt lägre än för inrikes födda. Det kan ha flera förklaringar, som att en stor del av de som kommit till Sverige är flyktingar och att förhållandevis många har låg utbildning. Så vad kan göras för att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? I denna rapport jämför Patrick Joyce politiken för arbetsmarknadsetablering i Sverige med den politik som förs i fyra länder med liknande förutsättningar: Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Samtliga länder har tagit emot många flyktingar på senare tid och är exempel på välfärdsstater med en relativ reglerad arbetsmarknad. Inom vilka områden har länderna gjort andra vägval än Sverige? Vad kan vi lära av våra europeiska grannar? Rapporten visar bland annat att alla studerade länder – utom Sverige – ställer krav på godkända språktester för permanenta uppehållstillstånd. Vissa länder tillåter asylsökande (som inte fått besked om uppehållstillstånd) att delta i integrationsprogrammen för att snabba på etableringen. Några länder har också infört mer flexibla tidslängder på integrationsprogrammen, för att bättre anpassa dem efter enskilda deltagares behov. Detta är några exempel på åtgärder som Sverige kan inspireras av i den pågående integrationsdebatten.

Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi och har lång erfarenhet som expert och utredare av arbetsmarknads- och integrationsfrågor på Regeringskansliet och i riksdagen. Han är numera verksam vid forskningsinstitutet Ratio.

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Artikel om rapporten i Migration Information Source.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Ekonomisk Debatt Sverige kan lära om integration från sina grannar
fokus.se Från förmedling till integration
dagenssamhalle.se Lär av Tysklands integration av nyanlända flyktingar
smt.se En komplex integration
mariestadstidning.se Gilla läget eller betala priset
sverigesradio.se What can other countries teach Sweden about integration?
gp.se Sonesson: Skrota EBO och inför språkkrav för bättre integration
unt.se I Sverige käbblar man
kristianstadsbladet.se Förbättrad integration betyder svåra avvägningar
bohuslanningen.se Därför är språkkrav viktigt
dagenssamhalle.se Krav och egenansvar är det nya svarta
ystadallehanda.se Komplicerad integration
SvD.se Sju sätt att få invandrade i jobb
folkbladet.se Sverige är inte valfritt
DN.se Ledare: Svenska språket är svaret
expressen.se Krav på nyanlända är en självklarhet
Di.se Ny ESO-rapport: Gör svenska till krav för uppehållstillstånd
DN.se Språkkrav kan bli väg till jobb