2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är ”Levande skogar”. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer kunna nås till 2020.

Även om skogen är en förnybar resurs finns en inneboende konflikt mellan nyttjande och bevarande. Frågan är hur mycket av den produktiva skogen som ska undantas från avverkning för att värna den biologiska mångfalden. Med andra ord, vad innebär det att skydda lagom? I den här ESO-rapporten diskuterar Magnus Nilsson kostnadseffektiva vägar för att nå miljömålet Levande skogar. Genom att jämföra kostnaderna för olika handlingsalternativ och även ta hänsyn till skogens klimatnytta ger författaren förslag på hur miljömålet kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Eftersom kostnaden varierar avsevärt beroende på skyddsstrategi är det viktigt att skogsägare ges incitament till att miljöanpassa verksamheten på de arealer som faktiskt brukas samt kompenseras för den naturvård de utför.

Magnus Nilsson är miljökonsult, specialiserad på naturvård, transportfrågor och europeisk klimatpolitik.

Här berättar Magnus själv om sin rapport:


Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Atl ”Låt oss lobba för en europeisk ramlag om skogen”
ATL Skogsbruket måste välja – europeisk ramlag eller detaljregler
Land Lantbruk ”Frihet under ansvar” skadar svenskt skogsbruk
Dagens Industri Debatt: Säg inte nej till EU-lagstiftning om skogen – påverka!
DN DN Debatt Repliker. ”En ny skogsutredning måste konkretisera miljömålen”
Östersunds-Posten Allmänintressen måste bekostas av det allmänna
Hallands nyheter Att lära av historien ska inte kosta för den enskilde
Dagens Nyheter DN Debatt Repliker. ”Dags för helrenovering av skogspolitiken”
Land Skogsbruk ”Trubbigt medel mot oklara mål”
Barometern Sverige kan också få gula västar
skogen.se ” Missa inte ESO-rapportens viktiga frågor”
Skogsstyrelsen Döda inte ESO-rapportens viktiga frågor
Tidningen Land ”Ingen har lyckats slå hål på sakinnehållet”
sveajordskog.se Det saknade incitamentet
fplus.se ”Kräv också mänsklig hållbarhet i skogen”
lt.se Ledare: Vägen genom skogen kan inte ensam rädda klimatet
helagotland.se Fondsocialism i skogen
kuriren.nu Låt inte naturhänsyn slå över i aktivism
landskogsbruk.se ”Skogsbruk och naturvård måste lösa konflikten”
skog-supply.se ”Äganderätten är en grundläggande del i en liberal demokrati”
vk.se Replik: Viktigt lösa konflikten kring miljömålet
atl.nu Klimatkompensation ny näringsgren?
blt.se Rundvirkesavgift pragmatiskt försök att lösa ett besvärligt problem
lrf.se ”Nya regeringen bör diskutera skogens klimatnytta utifrån FNs hållbarhetsmål”
landskogsbruk.se Skogsdiskussionen är låst vid gårdagens miljöutmaning
skog-supply.se Så kan skogens miljömål nås kostnadseffektivt
helagotland.se Konflikten skogsbruk-naturvård måste lösas
bohuslanningen.se Fullt av felaktigheter om skogsrapport
skogssnack.se Byt ut den rispiga gamla grammofonskivan!
barometern.se Med fonder blir skogarna mer levande
landskogsbruk.se Nya perspektiv behövs i debatten om skogens miljömål
helagotland.se Kräv hållbarhet i skogen
kristianstadbladet.se Ännu ett angrepp på äganderätten
DN.se Repliker. ”Miljömålet kan nås samtidigt som virkesuttaget ökar”
norran.se Fortsatta angrepp på äganderätt
vk.se Staten ska inte föra krig mot skogsbruket
naturskyddsforeningen.se Tillsätt en skogsutredning som tar ett helhetsgrepp
norran.se Replik. Fullt av felaktigheter i krönika om skogsrapport
avestatidning.com Ledare: I skogen går klimat och tillväxt hand i hand – det måste bli slut med angreppen på äganderätten!
SvD.se ”Helt oanständigt mot Sveriges skogsägare”
DN.se Repliker. ”Tillsätt en skogsutredning som tar ett helhetsgrepp”
barometern.se Skydda skogen från fonderna
landskogsbruk.se Hård kritik mot miljömålsrapport
papperochmassa.se Skogsägarföreningarna: ”Nej tack till löntagarfonder för skogsnäringen!”
ystadallehanda.se Ännu ett angrepp på äganderätten
smp.se Skogstokig vänsterflank
skogen.se Timmeravgift och utsläppshandel ska betala för skydd av skog
DN.se Repliker. ”Låt inte radikala miljöintressen få myndighetsliknande uppdrag”
statskoll.se Ersätt skogsägare för att låta skogen stå
atl.nu ”Skillnad på statsfinansiell och samhällsekonomisk kostnad”
entreprenor.se Nytt chockförslag vill se löntagarfonder i skogen
barometern.se Varsågoda, en viktig reform helt gratis
atl.nu Mer virke måste lämnas i skogen
DN.se ”Miljömålet i skogen kan nås utan kostnad för samhället”