Nyhetsbrev från ESO

Bild av seminariedeltagarna

Foto: Egen bild.

Stort skolengagemang hos unga med utländsk bakgrund

Den 6:e september publicerades Karriärer och barriärer – en ESO-rapport om skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund (ESO 2023:8). Genom att följa kohorten barn födda 1996 visar Carina Mood och Jan O. Jonsson att unga med utländsk bakgrund ofta har höga ambitioner, ett stort skolengagemang och ofta lyckas väl i sina studier och i den tidiga etableringen på arbetsmarknaden.

Samma dag ordnades ett seminarium där Anna Tegunimataka (Lunds universitet), Olof Åslund (Uppsala universitet) och Mikael Olofsson (Stockholms universitet) kommenterade rapporten. Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, modererade.

Samtliga medverkande var överens om att rapporten ger nya insikter i de hinder och möjligheter som unga med utländsk bakgrund möter under sin skolgång:
– Rapporten är mycket omfattande och på många sätt mycket imponerande i sitt innehåll, det är kvalificerade analyser. Jag tycker att det är många relevanta överväganden och diskussioner i rapporten, kommenterade Olof Åslund.

Rapporten och seminariet är tillgängliga via ESO:s webbplats där du även hittar tre korta filmer där Carina och Janne presenterar rapporten, samt författarnas DN-debattartikel.

Kommande seminarium 20 september: Hur kan brottsliga banor brytas?

I Tidöavtalet aviseras krafttag mot ungdomsbrottsligheten och ett nytt förslag är att ersätta Statens institutionsstyrelses (Sis) slutenvårdsplatser med ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi. Ungdomar som döms till frihetsberövande påföljder är i stort behov av stödinsatser inom olika områden, inte minst i skolan. När röster om hårdare krafttag höjs blir frågan vad som egentligen fungerar bäst? Och hur kan utslussningen förbättras och vilka utmaningar står vi inför?
Dessa frågor kommer att diskuteras på ett seminarium den 20:e september då Tove Pettersson presenterar sin rapport: Tuffa tag och tillit. Tove har undersökt återfall, utslussning och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård 1999–2017. Det finns fortfarande platser kvar till seminariet. Läs mer och anmäl dig här.

Vad säger forskningen om delar av Tidöavtalet? Samarrangerat seminarium i höst

Flera av områdena i Tidöavtalet berör migration och integration. Men vilka effekter kan vi förvänta oss av enskilda delar i avtalet och hur möjliga är de att genomföra? Den 24:e oktober ordnar ESO tillsammans med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ett gemensamt seminarium om Tidöavtalet. Seminariet kommer att beröra tre punkter i avtalet, bland annat kravet om egenförsörjning för att kunna komma i fråga för medborgarskap, och belysa hur man inom forskningen ser på dessa förslag. Statssekreteraren vid Justitiedepartementet Anders Hall samt forskare och experter medverkar. Läs mer och anmäl dig här.

ESO tar emot spontana projektförslag

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Baserat på en projektansökan fattar styrelsen för ESO beslut om vilka projekt som ska antas. Läs mer hur du gör för att skriva en projektansökan här. Du kan också vända dig till ESO-kansliet för att få mer information.

Sist, men inte minst: Välkomna Alba och Ida – nya praktikanter hos ESO

Bild på ESO:s nya praktikanter

Foto: Egen bild.

Vi välkomnar Ida Gleisner och Alba Yngvesson som under höstterminen gör praktik på ESO-kansliet. Ida studerar masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet och ser fram emot att under praktiken få en insyn i hur kansliet arbetar och få vara en del av ESO:s viktiga arbete att föra forskningen och politiken närmre varandra. Alba studerar Politices kandidatprogrammet med inriktning på nationalekonomi vid Uppsala universitet och har sökt praktik på ESO för att hon tycker forskning om samhällsekonomiska beslut är väldigt spännande och för att hon ser fram emot att se hur ESO kan vara en ”brygga” mellan forskningen och politiken.