Nyhetsbrev från ESO

Bild på vita och blå piller
Kommande seminarium 28 november: Kriminalisering av narkotikabruk – vad säger forskningen?

När eget bruk av narkotika kriminaliserades 1988 var syftet att minska bruket av narkotika genom att markera samhällets avståndstagande. Men har kriminaliseringen och efterföljande straffskärpningar uppnått detta syfte? I en ny rapport till ESO, Bruk och straff (ESO 2023:10), undersöker Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham effekterna av en hörnsten i svensk narkotikapolitik – kriminaliseringen av eget bruk. Rapporten lanseras vid ett seminarium den 28:e november där författarna redovisar sina resultat och slutsatser, följt av kommentarer och diskussion av en kunnig panel. Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig här.

Bild på riksdagen och alla paneldeltagare i seminariet.

Seminarium om Tidöavtalet och migration går nu att se i efterhand på ESO:s webbplats

Den 24:e oktober arrangerade ESO, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ett seminarium om tre punkter i Tidöavtalet inom området migration. Medverkade gjorde Rebecca Thorburn Stern (Uppsala universitet), Mats Hårsmar (EBA), Helen Hedebris (Migrationsverket), Susanne Gullberg Brännström (SCB) och Mats Hammarstedt (Linnéuniversitet). Modererade gjorde Alice Petrén, journalist och tidigare utrikeskorrespondent. Anders Hall, statssekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard, deltog även med en politisk kommentar.
En av punkterna som diskuterades berörde krav på egenförsörjning som huvudregel för medborgarskap. Ett försörjningskrav för medborgarskap är tänkt att öka drivkraften för att söka arbete och skapa incitament för den enskilde att bosätta sig i regioner med goda förutsättningar för arbete. Men egenförsörjning är ett komplext område.

– Det är svårt att mäta egenförsörjning, det krävs komplexa beräkningar. Det kan säkert finnas goda skäl att komplettera de vedertagna mått på arbetsmarknaden som vi redan har, men då måste det göras med eftertanke, poängterade Mats Hammarstedt.

Utöver egenförsörjning diskuterades även möjligheten att återkalla uppehållstillstånd i fler fall och att villkora bistånd. Seminariet är just nu ett av SVT Forums mest tittade och går att se i efterhand, klicka här för att komma till ESO:s hemsida.

Nya ESO-projekt i startgroparna: ett om kronkursen och ett om myndigheters remissvar

Två nya projekt har godkänts av ESO:s styrelse. Ett av projekten ska undersöka den svaga svenska kronan och syftar till att kartlägga möjliga orsaker till den låga kronkursen och utreda vilken betydelse den har för svensk ekonomi. Författare till rapporten är Harry Flam och Mats Persson, professorer emeriti i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

I det andra projektet ska Elin Berglöf och Ole Settergren, Pensionsmyndigheten, samt Göran Sundström, Stockholms universitet, undersöka hur myndigheter arbetar med remisser och om arbetet kan effektiviseras och bli mer ändamålsenligt.

Har du något att läsa på läslovet?

Vi kan rekommendera att sjunka ner i soffan med en ESO-rapport och en kopp te!

I dessa ekonomiskt ansträngda tider kanske tankarna går till skattesystemet. Då rekommenderar vi en av våra mest lästa rapporter:
2020:7 ”Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform” där Klas Eklund ger förslag på en ny skattereform.

Kanske du i stället funderar på effekterna av privatisering av välfärden och hur det offentliga ska organiseras?
Då ska du läsa Per Molanders ”Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet” (2017:1)

Ett annat aktuellt tema är socialförsäkringarna. Hur ska de organiseras för att skapa trygghet och sprida riskerna i ett samhälle i förändring?
Det diskuterar Andreas Bergh och Agneta Kruse i ESO-rapporten ”Tryggare kan ingen vara? En ESO rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem” (2022:2)

ESO önskar en fortsatt trevlig höst!