Nyhetsbrev från ESO

Missa inte årets första ESO-seminarium 30 januari: Hotas demokratin av självcensur?

Det finns fortfarande platser kvar till seminariet där ESO:s nya rapport om självcensur presenteras. Rapporten är skriven av Sten Widmalm, Thomas Persson och André Casselbrant och studerar i vilken grad svenskar upplever att de behöver lägga band på sina åsiktsyttringar av rädsla för att väcka anstöt. Under seminariet presenterar författarna sina resultat och slutsatser, därefter följer kommentarer och diskussion av en kunnig panel. Sista anmälningsdag är den 26:e januari. Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig här.

Save the date! Seminarium 4 mars om forskningspolitiken

Den 4:e mars publicerar ESO en antologi om samhällsvetenskaplig forskning och samverkan med det omgivande samhället. I nio bidrag blandas personliga reflektioner med vetenskapliga inlägg i syfte att bidra med underlag till regeringens forskningspolitiska proposition i höst.
Håll utkik på ESO:s webbplats för mer info och för anmälan till det seminarium som ordnas i samband med publiceringen.

ESO har fått nya styrelseledamöter

Vi hälsar Marie Torstensson Levander, professor i Hälsa och Samhälle med inriktning mot kriminologi vid Malmö Universitet, och Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, välkomna till ESO. Från och med årsskiftet är de nya ledamöter i styrelsen.

Ett intensivt ESO-år är slut

Under 2023 publicerade ESO tio rapporter – ovanligt många. Därtill arrangerades tio större seminarier, där ett genomfördes i samarbete med våra syskonkommittéer Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Majoriteten av ESO-rapporterna resulterade också i debattartiklar i ledande dagstidningar. Men oavsett antalet rapporter, seminarier och debattartiklar är frågan hur stort genomslag ESO:s rapporter har. I vilken grad når vår verksamhet beslutsfattare, tjänstepersoner, journalister och allmänheten? I ESO:s årsrapport 2023 försöker vi ge en bild av det avtryck verksamheten har gjort under det gångna året, och i viss mån längre tillbaka.

Ett förenklat sätt att mäta genomslag är genom antal nedladdningar av våra rapporter. Sådan statistik visar att rapporter om särskilt klimat- respektive kriminalpolitik väckt mångas intresse. Av förra årets publikationer var följande de tre mest nedladdade:
1. Temperaturhöjning i klimatpolitiken
2. Bruk och straff
3. Kriminella på kartan

Hela genomslagsrapporten för 2023 hittar du här.

Nu kan du även läsa äldre ESO-rapporter digitalt!

Äldre ESO-rapporter, från 1990-talet och framåt, finns nu tillgängliga för nedladdning på ESO:s webbplats. Skogspolitik, skolans kostnader och effektivitet samt växthuseffekten är några av de ämnen som rapporterna handlar om under tidigt 1990-tal, frågor som alltjämt är aktuella.

Sist, men inte minst: Välkomna Frida och Moa – nya praktikanter hos ESO.

Bild på Frida Eriksson och Moa Sandberg

Bild: Eget foto.


Vi välkomnar Frida Eriksson och Moa Sandberg som under våren gör praktik på ESO-kansliet. Frida studerar masterprogrammet i statsvetenskap vid Lunds universitet och Moa studerar Politices kandidatprogrammet med inriktning på nationalekonomi vid Uppsala universitet. Båda ser mycket fram emot en spännande vår på ESO fylld med nya lärdomar och erfarenheter.

En god fortsättning på 2024 önskar ESO!

Bild på strålande solsken en kall vinterdag

Bild: Eget foto.