Ds 1994:71 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992 bilagor