Nyhetsbrev från ESO

Papperspepparkaksgubbar som en gilang

Rapport och seminarium om kommunal avtalssamverkan

Den 8:e november publicerade ESO en ny rapport ”Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal avtalssamverkan” (2021:5). I rapporten går Olle Lundin igenom de rättsliga förutsättningarna för kommunal avtalssamverkan som kommunallagen öppnat för. I samband med att rapporten släpptes arrangerade ESO ett seminarium där Britta Flinkfeldt, tidigare KSO i Arjeplog, Helena Linde, förbundsjurist på SKR, Helena Rosén Andersson, justitieråd på Högsta förvaltningsdomstolen och Johan von Sydow, förbundsdirektör på Storsthlm, medverkade.

Kommuners uppgifter är att bedriva allmännyttig verksamhet som täcker kommuninvånarnas behov. Eftersom många av Sveriges 290 kommuner är små kan det vara svårt att utföra uppgifterna på egen hand och en lösning kan vara samarbete. Sedan 2018 tillåter kommunallagen att kommuner överlåter uppgifter till varandra i så kallad kommunal avtalssamverkan, som är den enklaste formen för kommunalt samarbete. Men trots att möjligheten har funnits i några år är det fortfarande inte helt tydligt vad kommuner får, och inte får, samverka om. Det är ett oklart rättsläge samtidigt som det finns många möjligheter.

– Pigga kommunpolitiker kan tänka att det är skönt och full fart framåt för det kan inte bli fel, och det är ju sant. Det är ju helt omöjligt att göra fel när ingen vet vad som är rätt. Och sannolikheten att drabbas av någon typ av sanktionsavgift av konkurrensverket är minimal eftersom ingen vet vad som är rätt, säger Olle Lundin, rapportförfattare.

Britta Flinkfeldt, som deltog i paneldiskussionen, tycker att avtalssamverkan är ett steg i rätt riktning. Under seminariet påpekade hon att det är svårt för de mindre kommunerna att vara de som testar avtalssamverkan.

– Vi i kommunen vill ju att våra gamla ska ha det bra och att barnen ska kunna gå i skolan, och om avtalssamverkan kan vara det verktyget så är det än så länge lite för krångligt. Vi har inga jurister i Arjeplog. Vi kan inte vara de som testar lagstiftningen – vi får vänta och se om vi får någon hjälp på vägen, säger Britta Flinkfeldt.

Se seminariet i efterhand här: Kan kommuner kroka arm?
Ladda ned rapporten här: 2021:5 Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal avtalssamverkan

Rapport och seminarium om ekonomiska chocker

Den 25:e november släppte ESO rapporten ”Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling” av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. I rapporten undersöker författarna hur tre olika kriser mellan 1996 och 2015 påverkat produktivitets- och jobbdynamiken i det svenska näringslivet och konstaterar att strukturomvandlingen i Sverige hittills har fungerat bra. Samma dag ordnade ESO ett seminarium där Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna, Pär Hansson, Tillväxtanalys och Örebro universitet, Lars Magnusson, Uppsala universitet, och Erik Spector, Konjunkturinstitutet, medverkade.

Pär Hansson, som kommenterade rapporten, valde att nyansera diskussionen och lyfte också fram de kostnader som är förknippade med strukturomvandling. Han menade att omställningspolitiken fungerat bra för ”insiders” men mindre bra för ”outsiders”, dvs. personer med lösa anställningsförhållanden. Lars Magnusson, som deltog i paneldiskussionen, menade att det är svårt att särskilja vad som varit en omställning i ekonomin efter en chock och vad som är en omställning till en underliggande trend i form av mer digitalisering och klimatanpassning. Miljö- och klimatanpassningen var något flera talare återkom till som en stor utmaning för näringslivet framöver, men även farhågor om en alltför ingripande EU-lagstiftning berördes.

Se seminariet i efterhand här: Vad kan vi lära av tidigare kriser?
Ladda ned rapporten här: 2021:6 Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling

Fredagsintervju med Per Johansson

Per Johansson, en av författarna till ESO-rapporten ”Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för politik” (2021:4), har medverkat i Kvartals fredagsintervju där han fick möjlighet att bland annat diskutera rapporten som han skrev tillsammans med Pathric Hägglund.

Du kan lyssna på poddavsnittet här: Fredagsintervjun

Kommande ESO-rapport och seminarium 10 december

Den 10:e december publicerar ESO en rapport av Elin Landell som handlar om varför utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegration skiljer sig från utrikes födda mäns dito. Landell undersöker bland annat om det finns särskilda hinder för kvinnor som gör att de under de första åren i landet förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än männen. I samband med att rapporten släpps arrangerar ESO ett halvdagsseminarium som belyser vad som görs idag för att förbättra den gruppens etablering på arbetsmarknaden och vad som kan behöva göras mer.

Läs mer om seminariet här: Alla ska nås!

Trevlig adventstid önskar ESO!