Nyhetsbrev från ESO

Ny ESO-rapport och seminarium om utrikeshandeln med el

Deltagarna på podiet

Den 2 maj publicerade ESO rapporten Handel med stor effekt – en ESO-rapport om utrikeshandeln med el (ESO 2023:4). I rapporten undersöker Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner möjligheten att genom politiska beslut begränsa Sveriges utrikeshandel med el och vilka effekter sådana beslut skulle kunna få. Samma dag arrangerades ett seminarium där författarna presenterade rapporten. Mats Nilsson (Södertörns högskola), Niclas Damsgaard (Svenska kraftnät) och Robert Thorburn (Svenskt näringsliv) kommenterade och Fredrik Carlsson, ledamot i ESO:s styrelse, modererade. De senaste årens höga och volatila elpriser diskuterades även av riksdagsledamöterna Monica Haider (S) och Birger Lahti (V).

Ingen av deltagarna på seminariet ifrågasatte nyttan av utrikeshandeln med el – snarare betonade flera av dem att framför allt exporten har en viktig stabiliserande påverkan på elpriset.

– Tar man bort exporten gör man det mindre attraktivt att investera i Sverige. Vi får inte bli så kortsiktiga i lösningarna att vi förstör för den långsiktiga prisbildningen, poängterade Mats Nilsson.

Niclas Damsgaard menade att handeln med el kommer bli än viktigare i framtiden.

– Ser vi framåt i ett mer volatilt system – mer väderberoende produktion, mer varierande flöden – så blir värdet av överföringskapacitet än större för att vi inte ska behöva bygga upp nationella reserver för att hantera alla möjliga utfall, underströk Damsgaard.

Robert Thorburn påpekade dessutom att Sverige behöver få ganska mycket ny produktion på plats för att inte behöva importera stora mängder el i framtiden.

Här kan du ladda ned rapporten och se korta filmer där Bo presenterar rapporten: 2023:4 Handel med stor effekt – en ESO-rapport om utrikeshandeln med el.

Se seminariet i efterhand här.

Här kan du läsa författarnas artikel på DN-debatt som publicerades samma dag.

Ny rapport och seminarium 24 maj: Hanteringen av coronapandemin och vad vi kan lära inför kommande kriser

Den 24 maj publiceras den nya rapporten Pandemin och pengarna (ESO 2023:5) där Nikolay Angelov och Daniel Waldenström studerar pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter på löntagare och företag. Samma dag ordnar ESO ett seminarium där författarna presenterar rapporten följt av kommentarer och diskussion av en namnkunnig panel. Fokus för diskussionen är hur lärdomarna av pandemin kan bidra till bättre hantering av framtida kriser. Det finns fortfarande platser kvar till seminariet, följ länken för mer information samt för anmälan:
Kris i ekonomin – vad lärde vi oss av pandemin?

Kommande rapport 30 maj om könsbalansen i svenska utbildningssystemet och på arbetsmarknaden

Den 30 maj publiceras ytterligare en ESO-rapport, Fritt valt arbete? (ESO 2023:6), där författarna Karin Halldén och Anders Stenberg beskriver och analyserar hur könssegregeringen i utbildning och arbete har förändrats under de senaste 50 åren. Hur jämställda är vi egentligen när det kommer till våra val till gymnasiet och högskolan? Hur har könssammansättningen utvecklats inom olika yrken över åren? Behöver vi bli mer jämställda utifrån arbetsmarknadens behov och hur ska det i så fall kunna åstadkommas? Det är några av de frågor som kommer diskuteras vid det seminarium som anordnas i samband med rapportsläpp. Välkommen att anmäla dig till seminariet!  För mer information: Hur könsbalanserad är svensk utbildning och arbetsmarknad?

 

Högaktuell fråga avslutar vårterminen

Vi hinner med ytterligare en publicering innan vårterminens slut. Den 7:e juni publicerar ESO en rapport om det av Europaparlamentet helt nyligen beslutade klimatpaketet Fit for 55 och vilka implikationer det har för svensk klimatpolitik. Rapporten Temperaturhöjning i klimatpolitiken (ESO 2023:7) är skriven av Magnus Nilsson. I rapporten jämför han bland annat EU:s nya klimatmål med de svenska målen. Magnus var också ciceron i ESO:s tidigare seminarieserie om Fit for 55 som arrangerades förra våren. Seminarieseriens tre delar går att ta del av på ESO:s webbplats: Del I om utsläppshandeln, Del II om gränsjusteringsmekanismen och Del III om markanvändning.

Även i samband med den kommande rapporten arrangerar ESO ett seminarium. För mer information och anmälan: Innebär EU:s nya klimatpolitik att de svenska klimatmålen är överspelade?

Fulltalig styrelse i ESO med Lena Sellgren som ny ledamot

Lena Sellgren tillträdde nyligen som ledamot i ESO:s styrelse. Lena är fil. lic i nationalekonomi och har under ett par decennier arbetat med omvärldsbevakning och ekonomisk analys på institutioner som Nordea, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. För närvarande är hon chefsekonom och chef för CEO Office på Business Sweden. Välkommen Lena!